ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverberation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverberation-, *reverberation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverberation(n) การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation(n) เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, เสียงก้อง, เสียงสะท้อนกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberation(n) เสียงก้อง, การสะท้อนกลับ, การสั่นสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
echo(n) the repetition of a sound resulting from reflection of the sound waves, Syn. reverberation, replication, sound reflection
repercussion(n) a remote or indirect consequence of some action, Syn. reverberation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reverberation

n. [ CF. F. réverbération. ] The act of reverberating; especially, the act of reflecting light or heat, or reechoing sound; as, the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of rays from a mirror; the reverberation of voices; the reverberation of heat or flame in a furnace. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น Underworld (2003)
( shot reverberates )..... The O.C. (2003)
I don't know, maybe it was the Dramamine kicking in, but I remember this moment... in the dark with the reverberation of the machine.ไม่รู้สิ อาจเพราะยาเริ่มออกฤทธิ์ แต่ฉันก็จำช่วงเวลานั้นได้ รู้สึกได้ถึงการสั่นของเครื่องในความมืด Primer (2004)
Even a few people leaving would reverberate through the entire user base.แค่มีคนเลิกเล่นไม่กี่คน มันก็จะกระทบไปทั่วทุกคน The Social Network (2010)
But this time, there is no reverberation.แต่เวลานี้มีการสั่นสะเทือนไม่มี Is There Life After Death? (2011)
The conscious brain reverberates like a ringing bell.สมองสติสั่นสะเทือนเหมือนระฆัง Is There Life After Death? (2011)
The little man would crouch in there and his voice would reverberate inside the body.เขาจะหมอบอยู่ตรงนี้ และเสียงเขาจะก้องอยู่ภายในหุ่น The Best Offer (2013)
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงสะท้อน(n) echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
เสียงกังวาน(n) long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai Definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reverberation
reverberations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberation
reverberations

Japanese-English: EDICT Dictionary
交響[こうきょう, koukyou] (n, vs) reverberation #2,978 [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] (n, vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) #7,576 [Add to Longdo]
反響[はんきょう, hankyou] (n, vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) #10,215 [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
リバーブ[riba-bu] (n) { comp } reverberation [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
余響[よきょう, yokyou] (n) echo; reverberation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top