ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resonant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resonant-, *resonant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resonant(adj) (เสียง) ก้องกังวาน, See also: ซึ่งเกิดเสียงก้อง, Syn. resounding, reverberating, sonorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resonant(เรซ'ซะเนินทฺ) adj. ก้อง, เกี่ยวกับเสียงสะท้อน, กังวาน, ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) ได้ระดับกัน, ได้จังหวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
resonant(adj) ดังกังวาน, ได้ระดับกัน, ได้จังหวะ, ก้อง, สะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resonant frequencyความถี่สั่นพ้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
resonant frequency; resonance frequencyความถี่พ้อง, ความถี่เรโซแนนซ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
resonant(adj) characterized by resonance, Syn. resounding, resonating, reverberating, reverberative
evocative(adj) serving to bring to mind; - Wilder Hobson, Syn. reminiscent, resonant, redolent, remindful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Resonant

a. [ L. resonans, p. pr. of resonare to resound: cf. F. résonnant. See Resound. ] 1. Returning, or capable of returning, sound; fitted to resound; resounding; echoing back. [ 1913 Webster ]

Through every hour of the golden morning, the streets were resonant with female parties of young and old. De Quincey. [ 1913 Webster ]

2. (Elec.) Adjusted as to dimensions (as an electric circuit) so that currents or electric surgings are produced by the passage of electric waves of a given frequency. [ Webster 1913 Suppl. ]

Resonantly

adv. In a resonant manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
I'm gonna seal up your bio-port with this sporicidal resonator.ฉันจะผนึกไบโอ-พอร์ท ของคุณเข้ากับเครื่องดูดสปอร์ eXistenZ (1999)
I guess a lot of what sara just said resonates with me in what I'm going through.ผมคิดว่าสิ่งที่ซาร่าพึ่งพูดจบไป มีหลายอย่างที่คล้ายกับผม และสิ่งที่ผมผ่านมา Scan (2006)
And I'm sure that must just resonate with you a little bit.และผมมั่นใจว่านั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดังก้องอยู่ในตัวคุณบ้าง Prey (2007)
At some level, I do believe that they resonate with what their owners are feelingในบางระดับ ฉันเชื่อทีเดียวว่า พวกมันสะท้อนสิ่งที่เจ้าของมันกำลังรู้สึกอยู่ Art Imitates Life (2008)
I was forced to talk to Penny about your sexual problems, and, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance, pride wenteth before my fall, causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.ฉันถูกบังคับให้คุยกับเพนนี เรื่องปัญหาทางเพศของนาย ช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยคำพูดล่อแหลมทางเพศ ด้วยความหึกเหิม ส่งผลให้ฉันต้องเสีย แฟลช เล่มที่ 123 ให้แก่วอลโลวิทซ์ The Jiminy Conjecture (2009)
That resonated with me.มันรบกวนใจฉันมาก Introduction to Statistics (2009)
At just the right resonant frequency...ด้วยความถี่ของเรโซแนนท์ที่เหมาะสม... The Box (2010)
- One, but it realy is something that resonated with me.- หนึ่ง แต่มันสะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่ฉันเป็น The Switch (2010)
What you're doing is incredible. You're hitting a pitch with sound waves that have the same resonant frequency as the glass.ทำอะไรน่ะ เหลือเชื่อมาก เธอปล่อยคลื่นเสียงที่สูง X-Men: First Class (2011)
Just take a look and see if anything resonates.แค่ลองอ่านๆดู ว่าอะไรพอปรับใช้ได้บ้าง? 50/50 (2011)
Well, I'm glad it resonated with you.ฉันยินดีที่มันใช้ได้กับคุณนะ Truth and Consequences (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อง(adv) resoundingly, See also: resonantly, Example: เสียงเพลงดังก้องไปทั่วงาน, Thai Definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวาน[kangwān] (v) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant  FR: retentir
กังวาน[kangwān] (adj) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous  FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant
ก้อง[kǿng] (adv) EN: resoundingly ; resonantly  FR: retentissant ; résonnant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
resonant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resonant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洪亮[hóng liàng, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ,  ] resonant; ringing #34,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwingkreis { m } [ electr. ] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit [Add to Longdo]
resonant { adj }resonant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) #15,556 [Add to Longdo]
朗々;朗朗[ろうろう, rourou] (adj-t, adv-to) clear; sonorous; full-sounding; resonant; bright [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top