ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resistor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resistor-, *resistor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resistor(n) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistorตัวต้านทาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
resistor
resistors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resistor
resistors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电阻器[diàn zǔ qì, ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ,    /   ] resistor #107,273 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerstand { m } [ electr. ] | Widerstände { pl } | elektrischer Widerstandresistor | resistors | resistor [Add to Longdo]
Widerstandspaste { f }resistor paste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抵抗[ていこう, teikou] (n, vs) (1) resistance; opposition; (2) reluctance; repulsion; repugnance; (3) { physics } resistance; drag; friction; (4) (abbr) (See 電気抵抗) electrical resistance; (n) (5) (abbr) (See 抵抗器) resistor; (P) #3,723 [Add to Longdo]
ソリッド抵抗器[ソリッドていこうき, soriddo teikouki] (n) solid resistor [Add to Longdo]
ダンピング抵抗[ダンピングていこう, danpingu teikou] (n) { comp } damping resistor [Add to Longdo]
チップ抵抗[チップていこう, chippu teikou] (n) SMT resistor [Add to Longdo]
プルアップ[puruappu] (n, vs, adj-f) pull-up (e.g. resistor) [Add to Longdo]
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] (n) pull-up resistor [Add to Longdo]
レジスター(P);レジスタ[rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P) [Add to Longdo]
滑り抵抗器[すべりていこうき, suberiteikouki] (n) sliding resistor [Add to Longdo]
抵抗器[ていこうき, teikouki] (n) electrical resistor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  resistor
      n 1: an electrical device that resists the flow of electrical
           current [syn: {resistor}, {resistance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top