ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repercussion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repercussion-, *repercussion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repercussion(n) ผลของการกระทำ, Syn. effect, result
repercussion(n) การสะท้อนกลับ, Syn. echo, backlash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repercussion(รีเพอคัช'เชิน) n. การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน, Syn. effect, result

English-Thai: Nontri Dictionary
repercussion(n) ผลสะท้อน, การสะท้อนกลับ, เสียงสะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repercussion๑. การเกลื่อน๒. การกระเด้ง [ มีความหมายเหมือนกับ ballottement ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
repercussion(n) a remote or indirect consequence of some action, Syn. reverberation
recoil(n) a movement back from an impact, Syn. backlash, rebound, repercussion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Repercussion

n. [ L. repercussio: cf. F. répercussion. ] 1. The act of driving back, or the state of being driven back; reflection; reverberation; as, the repercussion of sound. [ 1913 Webster ]

Ever echoing back in endless repercussion. Hare. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) Rapid reiteration of the same sound. [ 1913 Webster ]

3. (Med.) The subsidence of a tumor or eruption by the action of a repellent. Dunglison. [ 1913 Webster ]

4. (Obstetrics) In a vaginal examination, the act of imparting through the uterine wall with the finger a shock to the fetus, so that it bounds upward, and falls back again against the examining finger. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา Wild Reeds (1994)
That has to have some kind of repercussions.นั่นต้องมีผลกระทบกลับบางอย่าง Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I got a call from the boss. There'll be repercussions. Hefty fine probably.ฉันได้รับโทรศัพท์จากเจ้านาย บอกมาว่ามีผลกระทบ อาจจะเป็นเรื่องค่าปรับ Goal II: Living the Dream (2007)
-There's some serious repercussions. -Quiet.มันมาทั้งกลิ่น ทั้งสีครบเลย / เงียบน่า Fireproof (2008)
Losing a child has repercussions.การเสียลูกไป มีผลกระทบ Resurrection (2008)
Wherever we are, our actions have repercussions on the whole Earth.ในทุกๆที่, ที่เราอยู่ ทุกการกระทำสะท้อนกลับ สู่โลกเราทั้งสิ้น Home (2009)
It means you have a choice-- you must either spend the rest of your life running from this man... or turn yourself in and face the repercussions of your past.หมายความว่า คุณมีทางเลือก คุณจะให้ชีวิตที่เหลือ วิ่งหนีชายคนนี้ หรือจะเผชิญหน้า กับผลกรรมจากอดีต They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
About the repercussions of what you're doing.เกี่ยวกับผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำ You've Got Yale! (2009)
Turned my job into a sham with no repercussions.ทำให้ฉันกลายเป็นนักต้มตุ๋น แล้วไม่ต้องรับโทษอะไรเลย The Age of Dissonance (2009)
I never realised what the repercussions it would be.ข้าไม่เคยเข้าใจถึงผลของการกระทำว่าจะเกิดขึ้นตามมา The Nightmare Begins (2009)
There will be repercussions if you pull Arlette from that car.มันต้องมีผลสะท้อนแน่ ถ้าคุณช่วยอาร์เล็ตต์จากรถคันนั้น White Tulip (2010)
And clearly, I didn't consider the repercussions of our announcement.และอย่างเห็นได้ชัด ผมไม่คิดว่า มันคือผลสะท้อนกลับของเรา ที่ได้ไปแถลงข่าว Revelation Zero: Part 1 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลสะท้อน(n) reflection, See also: repercussions, reaction, response, Example: พวกเราจะต้องคิดถึงผลสะท้อนที่จะตามมาหลังจากที่เราเผยแพร่งานออกไป, Thai Definition: ผลหรือสิ่งที่ย้อนกลับมาจากการกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทบกระเทือน[krathopkratheūoen] (v) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion  FR: affecter ; toucher
ปฏิกิริยา[patikiriyā] (n) EN: reaction ; response  FR: réaction [ f ] ; réponse [ f ] ; répercussion [ f ]
ปฏิกิริยาสะท้อน[patikiriyā sathøn] (n, exp) EN: reaction ; response ; repercussion  FR: réaction [ f ]
ผลสะท้อน[phon sathøn] (n, exp) EN: secondary effect ; after-effect ; consequence ; repercussion ; result  FR: conséquence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
repercussion
repercussion
repercussions
repercussions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repercussion
repercussions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反响[fǎn xiǎng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˇ,   /  ] repercussions; reaction; echo #8,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反響[はんきょう, hankyou] (n, vs) echo; reverberation; repercussion; reaction; influence; (P) #10,215 [Add to Longdo]
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences [Add to Longdo]
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy [Add to Longdo]
波紋[はもん, hamon] (n) (1) ripple; ring on the water; (2) repercussions; (P) [Add to Longdo]
波紋が広がる[はもんがひろがる, hamongahirogaru] (exp, v5r, vi) to have repercussions [Add to Longdo]
波紋を広げる[はもんをひろげる, hamonwohirogeru] (exp, v1, vt) to cause repercussions [Add to Longdo]
波紋を投げ掛ける;波紋を投げかける[はもんをなげかける, hamonwonagekakeru] (exp, v1) to cause a stir; to create a stir; to make a stir; to cause repercussions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top