ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renovate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renovate-, *renovate*
Possible hiragana form: れのう゛ぁて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renovate(vt) ปฏิสังขรณ์, See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ, Syn. rebuild, repair, restore
renovate(vt) ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. refresh, revive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new, revive, refurbish

English-Thai: Nontri Dictionary
renovate(vt) ซ่อมใหม่, ทำขึ้นใหม่, ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd been doing some renovations so we thought it was a reaction to the paint stripper.เราได้ทำการซ่อมแซมบ้านบางส่วน ดังนั้นเลยคิดว่าเป็นผล จากน้ำยาลอกสี Squeeze (1993)
- It was an old farm that my father renovated.- เป็นฟาร์มเก่าที่พ่อของฉั้นมาดูแลใหม่ High Tension (2003)
Temporarily closed for renovationจะปิดซ่อมแซมชั่วคราว Uninvited (2003)
The clinic is closed for renovation this weekอาทิตย์นี้คลินิกปิดปรับปรุง Uninvited (2003)
I just expanded and renovated it.ฉันเพียงแค่ขยับขยายและปรับปรุงมัน Rice Rhapsody (2004)
It's under renovation. Opens in two weeksมันกำลังปรับปรุง เปิดใหม่อีกสองอาทิตย์ Rice Rhapsody (2004)
I found an architect who specializes in renovations.ฉันเจอสถาปนิคผู้เชียวชาญด้านบูรณะ The Lake House (2006)
YEAH, UH, WE'RE RENOVATING AGAIN.ใช่ คือ... เรากำลังตกแต่งบ้านอีกแล้ว Pilot (2007)
I haven't been getting in any trouble with the renovations I've been doing.ผมเองก็ไม่เคยวุ่นวายกับการบูรณะบ้านขนาดนี้ The First Taste (2008)
I think my my studio was, uh, being renovated, and it was you know, it was a big jobผมคิดว่า... สตูดิโอของผม\ เอ้อ จะมีการปรับปรุงใหม่ และมันเป็น... Art Imitates Life (2008)
Trying to complete renovations for the grand reopening--พยายามปรับปรุงร้านให้สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมเปิดใหม่... The Bank Job (2008)
And it'll be an hour-long battle over lobby renovations, และมันก็เป็นการถกเถียงกันเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการตกแต่งล๊อบบี้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[būrana] (v) EN: restore ; repair ; mend ; renovate  FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[būrana mai] (v, exp) EN: be completely renovated  FR: être complétement restauré
ปฏิสังขรณ์[patisangkhøn] (v) EN: restore ; repair ; renovate  FR: restaurer ; rénover
ซ่อม[sǿm] (v) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend  FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมแซม[sǿmsaēm] (v) EN: repair ; mend ; restore ; renovate  FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
renovate
renovated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renovate
renovated
renovates

WordNet (3.0)
renovate(v) restore to a previous or better condition, Syn. restitute
animate(v) give new life or energy to, Syn. renovate, quicken, revivify, reanimate, recreate, repair, vivify, revive
refurbish(v) make brighter and prettier, Syn. renovate, freshen up

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Renovate

v. t. [ L. renovatus, p. p. of renovare;pref. re- re- + novare to make new, fr. novus new. See New, and &unr_;&unr_; Renew. ] To make over again; to restore to freshness or vigor; to renew. [ 1913 Webster ]

All nature feels the reniovating force
Of winter. Thomson. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top