ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renewal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renewal-, *renewal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renewal(n) การกลับสู่สภาพเดิม, See also: การเริ่มใหม่, Syn. recurrence, recommencement, renovation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่, การเปลี่ยนใหม่, การฟื้นฟู, การสร้างใหม่, การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, การต่อสัญญาใหม่, การรับนิตยสารต่อ, การยืนยัน, การยืนยันคำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่, การเริ่มใหม่, การสร้างใหม่, การฟื้นฟู, การต่อสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal agreementข้อตกลงต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal noticeใบเตือนต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal of leaseการต่ออายุสัญญาเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal premiumเบี้ยประกันภัยต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then what about that Akira world renewal movement?แล้วอะไรที่เกี่ยวกับอากิระ การเคลื่อนที่กลับสู่โลกใหม่เหรอ? Akira (1988)
World renewal movement? End of the world, more like!การเคลื่อนไหวกลับสู่โลกใหม่ จุดจบของโลก, เหมือนมากกว่านั้น! Akira (1988)
I only offer a route to the renewal of faith for all men.ผมแค่ขอเสนอหนทาง ฟื้นฟูศรัทธาแห่งผองมนุษย์ The Da Vinci Code (2006)
John Kramer owned a company called The Urban Renewal Group.จอหน์ เคร์เมอร์ เป็นเจ้าของบริษัท The Urban Renewal Saw IV (2007)
Subscription renewal form from Rolling Stone addressed to Anton Briggs.ฟอร์มต่อสมาชิกโรลลิ่งสโตน จ่าหน้าถึง แอนทอน บริกส์ About Last Night (2008)
Siobhan and Dad are doing like this vow renewal thing.ชิบอนกับพ่อกำลังจะจัด การรื้อฟื้นคำสัญญา P.S. You're an Idiot (2012)
Look, with the vow renewal coming up and other recent expenses...ฟังนะ กำลังจะมี การรื้อฟื้นคำสัญญา และค่าใช้จ่ายเมื่อไม่นานนี้ P.S. You're an Idiot (2012)
See, Greendale sublets our land from the Arapaho nation. Ah. Miss a renewal and faster than you can say "wounded knee,"กรีนเดลแบ่งที่ชนเผ่าอาราปาโฮ ให้เราเช่าน่ะ ถ้าไม่รีบต่อสัญญา เราอาจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคาสิโน Heroic Origins (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
renewal
renewals

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renewal
renewals

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementserneuerung { f }renewal of subscription [Add to Longdo]
Erneuerung { f } | Erneuerungen { pl }renewal | renewals [Add to Longdo]
Leihfristverlängerung { f }renewal of a loan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
更新[こうしん, koushin] (n, vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) #1,034 [Add to Longdo]
書き換え;書換え;書き替え;書替え;書き変え[かきかえ, kakikae] (n) (1) rewriting (book); (2) renewal; (3) transfer of ownership #1,522 [Add to Longdo]
代謝[たいしゃ, taisha] (n, vs, adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P) #10,537 [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n, vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) #11,990 [Add to Longdo]
アーバンリニューアル[a-banrinyu-aru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アーバンリニュアル[a-banrinyuaru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
契約更改[けいやくこうかい, keiyakukoukai] (n) contract renewal [Add to Longdo]
更改[こうかい, koukai] (n, vs) renewal; extension; revision; (P) [Add to Longdo]
更始[こうし, koushi] (n, vs) renewal; reform [Add to Longdo]
更新料[こうしんりょう, koushinryou] (n) renewal charge; renewal fee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renewal \Re*new"al\ (-al), n.
   The act of renewing, or the state of being renewed; as, the
   renewal of a treaty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renewal
   n 1: the conversion of wasteland into land suitable for use of
      habitation or cultivation [syn: {reclamation}, {renewal},
      {rehabilitation}]
   2: the act of renewing
   3: filling again by supplying what has been used up [syn:
     {refilling}, {replenishment}, {replacement}, {renewal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top