ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registry-, *registry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registry(n) สำนักทะเบียน, See also: สำนักงานลงทะเบียน, Syn. register office
registry(n) การลงทะเบียน, Syn. registration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน, การจดทะเบียน, การขึ้นทะเบียน, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานจดทะเบียน, สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้, สมุดจดทะเบียน, รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้
registry officen. สำนักงานจดทะเบียน, สำนักงานจัดหางานประเภทงานบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
registry(n) สำนักจดทะเบียน, หอทะเบียน, การจดทะเบียน, การขึ้นทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registryสำนักทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registryสำนักงานทะเบียน, หอทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To our gift registry for dexter.รายการจองของขวัญให้เด็กซ์เตอร์ Easy as Pie (2008)
We were getting some registry inconsistencies on the server, so...เรามีปัญหาเรื่องระบบรีจิสทรี บนเซิฟเวอร์ Blow Out (2008)
I checked that against the STD registry for anyone being treated with heavy-duty meds over the last week.ผมเช็คคนที่ลงทะเบียนกามโรค หาใครก็ตามที่ รักษาด้วยยาขนานใหญ่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา Remains to Be Seen (2009)
They say she came in at 12, but the fractured bones she had when she arrived, and the fact that her family registry was recreated ... many things about her are suspicious.เขาบอกว่าเธอเข้ามาอยู่ตั้งแต่อายุ 12 แต่ตอนที่มาถึงเธอกระดูกหัก และความจริงที่ว่าทะเบียนครอบครัวของเธอเป็นของปลอม Bread, Love and Dreams (2010)
He is my cousin according to the family registry but in fact, he is more.ตามกฏหมายแล้วเขาเป็นญาติผม แต่จริงๆ แล้วมากกว่านั้นอีก One (2010)
Our family registry is a little complicated, so no good would come of rumors about it.ความสัมพันธ์ของครอบครัวเรามันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ มันจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ ถ้าเรื่องของเราถูกเปิดเผย Episode #1.3 (2010)
Take out the Ahn Sung Factory land registry certificate.โฉนดโรงงานอันซุง เอาออกมา ท่านประธาน History of the Salaryman (2012)
They falsified the motel registry and were driving a stolen car, so it took a second to identify them.รายชื่อที่ใช้เข้าพักในโรงเเรม เเละขับรถที่ถูกขโมยมา เพราะงั้นมันจึงใช้เวลาเเป๊ปเดียวเท่านั้น ในการระบุตัวตนพวกเขา Coquilles (2013)
Last entry in the registry was in '06.แขกเชคอินล่าสุดปี 2006 The Great Escapist (2013)
We don't have a gift registry or anything.- เราไม่ทำพวกลงทะเบียนของขวัญอะไรแบบนั้น Brown Shag Carpet (2015)
Office got a call off the BOLO from a clerk at the south Austin registry office.Office got a call off the BOLO from a clerk at the south Austin registry office. Brown Shag Carpet (2015)
U.S.S. FRANKLIN STARFLEET REGISTRY NX 326ยูเอสๆฟแรงคลิน ฟลีทรีจิสทรี เอนเอคส 326 Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
registry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
registry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Register { n } | Register { pl }registry | registries [Add to Longdo]
Standesamt { n }registry office; registrar's office [ Br. ] [Add to Longdo]
Zivilstandsamt { n }; Zivilstandsregister { n } [ Schw. ]registry office; civil registration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移籍[いせき, iseki] (n, vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) #1,227 [Add to Longdo]
登記[とうき, touki] (n, vs) registry; registration; (P) #6,826 [Add to Longdo]
トンボ[tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide #18,951 [Add to Longdo]
レジストリ[rejisutori] (n) { comp } registry [Add to Longdo]
レジストリエディタ[rejisutoriedeita] (n) { comp } registry editor [Add to Longdo]
家屋台帳[かおくだいちょう, kaokudaichou] (n) house or housing registry [Add to Longdo]
株式会社日本レジストリサービス[かぶしきがいしゃにほんレジストリサービス, kabushikigaishanihon rejisutorisa-bisu] (n) { comp } Japanese company registry service [Add to Longdo]
記帳[きちょう, kichou] (n, vs) registry; entry; book-keeping; signature; (P) [Add to Longdo]
戸籍簿[こせきぼ, kosekibo] (n) family registry (of the district); original of one's family register; archive of family registers [Add to Longdo]
人別帳[にんべつちょう, ninbetsuchou] (n) (See 戸籍簿) family registry (of the district) (Edo period); population registry; records of an Edo period census [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Registry \Reg"is*try\ (r?j"?s*tr?), n.
   1. The act of recording or writing in a register; enrollment;
    registration.
    [1913 Webster]
 
   2. The place where a register is kept.
    [1913 Webster]
 
   3. A record; an account; a register. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registry
   n 1: an official written record of names or events or
      transactions [syn: {register}, {registry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top