ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reaper

R IY1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reaper-, *reaper*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reaper(n) ผู้เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. harvester, picker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว, ผู้รับผลตอบแทน, , See also: the Reaper, the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า, ความตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
reaper(n) เครื่องเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're much prettier than the last reaper I met.เธอน่ารักกว่ายมฑูตตนก่อน ที่ฉันเคยเจอมากเลยนะ Everybody Loves a Clown (2006)
For example, did you know that reapers can alter human perception?อย่างเช่น ยมฑูตสามารถที่จะ เปลี่ยนโสตการรับรู้ของมนุษย์ได้ In My Time of Dying (2006)
You're much prettier than the last reaper I met.เธอน่ารักกว่ายมฑูตทุกคนที่ฉันเคยเจอมา In My Time of Dying (2006)
You said a reaper was after me?แกบอกว่ายมฑูตต้องการตัวฉัน? In My Time of Dying (2006)
What's Reaper moaning about?"แล้วคนสวนนั่นคร่ำครวญอะไร Hot Fuzz (2007)
I don't know if the old man's going to be able to hang a reaper on his back.ผมไม่รู้ว่าชายแก่จะยังคงสามารถ ห้อยพญามัจจุราชแห่งความตายบนหลังได้อีกไหม Patch Over (2008)
Fucking Reaper baby, can't kill me.บ่เป็นหยังดอก อีหนู มึงฆ่ากูไม่ได้ Death Race (2008)
Nature's Grim Reaper and symbol of lethal purpose.มัจจุราชเดินดิน\ สัญลักษณ์การมุ่งเอาชีวิต G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
This is Rube. He's our boss. He keeps us reapers in line.นี่คือรู้บ เขาเป็นเจ้านายของเรา โดยจะจัดคิวให้กับมัจจุราชอย่างพวกเรา Dead Like Me: Life After Death (2009)
And today, fate is telling our band of merry grim reapers to move on from Der Waffle Haus.และวันนี้ โชคชะตาบอกว่า กลุ่มมัจจุราชของเรา ต้องย้ายไปจากเดอ วัฟเฟิล ฮัท Dead Like Me: Life After Death (2009)
Except her name was Millie, and she's a grim reaper who works at Happy Time and who takes people's souls before they die.เพียงแต่ว่าเธอใช้ชื่อว่ามิลลี่และกลายเป็นยมทูต ซึ่งเธอทำงานที่แฮปปี้ ทามส์ขณะที่คอย เก็บวิญญาณของคนอื่นไปด้วย ก่อนที่พวกเขาจะตาย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Well, grim reapers -ก็ยมทูต Death Takes a Holiday (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REAPER R IY1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reaper (n) rˈiːpər (r ii1 p @ r)
reapers (n) rˈiːpəz (r ii1 p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收割者[shōu gē zhě, ㄕㄡ ㄍㄜ ㄓㄜˇ, ] reaper #218,149 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーパー[ri-pa-] (n) reaper [Add to Longdo]
刈り手[かりて, karite] (n) mower; reaper [Add to Longdo]
刈り入れ人[かりいれびと, kariirebito] (n) reapers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reaper \Reap"er\ (r[=e]p"[~e]r), n.
   1. One who reaps.
    [1913 Webster]
 
       The sun-burned reapers wiping their foreheads.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A reaping machine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reaper
   n 1: someone who helps to gather the harvest [syn: {harvester},
      {reaper}]
   2: Death personified as an old man or a skeleton with a scythe
     [syn: {Grim Reaper}, {Reaper}]
   3: farm machine that gathers a food crop from the fields [syn:
     {harvester}, {reaper}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 reaper
  n.
 
   A {prowler} that removes files. A file removed in this way is said to have
   been reaped.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top