ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratepayer

R EY1 T P EY2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratepayer-, *ratepayer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratepayer(n) ผู้จ่ายภาษี, See also: ผู้ชำระภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี, ผู้ชำระค่าโดยสาร, ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n., adj., Syn. taxpayer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATEPAYER R EY1 T P EY2 ER0
RATEPAYERS R EY1 T P EY2 ER0 Z
RATEPAYERS' R EY1 T P EY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratepayer (n) rˈɛɪtpɛɪər (r ei1 t p ei @ r)
ratepayers (n) rˈɛɪtpɛɪəz (r ei1 t p ei @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ratepayer \Rate"pay`er\ (-p[=a]`[~e]r), n.
     One who pays rates or taxes.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ratepayer
      n 1: a person who pays local rates (especially a householder)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top