ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapid-, *rapid*, rapi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapid(adj) รวดเร็ว, See also: เร็ว, ฉับไว, Syn. fast, quick, speedy
rapids(n) ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว
rapidly(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างฉับไว, โดยเร็ว, Syn. quickly, speedily, swiftly
rapid-fire(adj) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift, quick, fast
rapid-fire(แรพ'พิดไฟเออะ) adj. รวดเร็ว, ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว, เกี่ยวกับปืนยิงเร็ว, See also: rapidfirer ปืนยิงเร็ว
rapidity(แรพพิด'ดิที) n. ความเร็ว, ความรวดเร็ว, ความขัน., Syn. rapidness

English-Thai: Nontri Dictionary
rapid(adj) ว่องไว, รวดเร็ว, กะทันหัน, ฉับพลัน
rapidity(n) ความว่องไว, ความเร็ว, ความรวดเร็ว, ความกะทันหัน
rapids(n) น้ำเชี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapid recruitmentการเร่งระดมคน [ ดู mobilization ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapid Assessment Method of Waste Generationวิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย, Example: การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
rapid flowrapid flow, การไหลเหนือวิกฤต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Rapid Zoneเขตน้ำไหลเชี่ยว, Example: ระบบนิเวศน้ำจืดแบบหนึ่ง เป็นบริเวณตื้นและมีกระแสน้ำไหลแรง ทำให้ก้นลำธารใสสะอาด ไม่ค่อยมีการสะสมของตะกอนใต้น้ำ จึงเหมาะ สำหรับการดำรงชีวิตของพวกเบนโทสที่สามารถเกาะติดกับวัตถุใต้น้ำ หรือคืบคลานไปมาได้สะดวก ส่วนพวกเนคตอนในเขตนี้ต้องมีความแข็งแรง ในการว่ายน้ำสู้กระแสน้ำ สำหรับแพลงก์ตอนแทบไม่ปรากฎเลย เพราะถูกกระแสน้ำพัดพาไปหมด บริเวณนี้ ได้แก่ น้ำตก และลำธารน้ำไหล [สิ่งแวดล้อม]
rapidly varied flowrapidly varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rapidsแก่ง, Example: ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด The Blues Brothers (1980)
Rapid descent.ตอบสนองแล้ว The Lawnmower Man (1992)
But when the sun went down the rapid tempo of the music fellแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลงไปจังหวะอย่างรวดเร็วของเพลงลดลง Pulp Fiction (1994)
Gerry, execute the rapid shutdown sequence.เจอร์รี่รันลำดับการ ปิดระบบอย่างรวดเร็ว Contact (1997)
They move to Cedar Rapids and she punches out a couple of kids.ย้ายไปอยู่กับซีดาร์ แร็พพิท ให้กำเนิดลูก 2 คน Titanic (1997)
Now Calvert's dead, and from what I hear, Cedar Rapids is dead.ตอนนี้แคลเวิร์ทตายแล้ว ซีดาร์ แร็พพิทก็ตายแล้วด้วย Titanic (1997)
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก Hotel Rwanda (2004)
- Jack, we don't know where the rapids go.- แจ๊ค พวกเราไม่รู้สถานที่ไป แม่น้ำไหลแรงมาก The Cave (2005)
If he went from setting one fire to 3 in 2 weeks' time... rapid escalation.หากเขากระโดดจากการวางเพลิงหนึ่งที่/Nเป็นสามที่ในสองอาทิตย์... เลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็ว Compulsion (2005)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
Rapid trek bus lines.สายด่วนรถเมล์ด่วนค่ะ Fever (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
rapidA computer can calculate very rapidly.
rapidAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
rapidAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
rapidAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
rapidAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
rapidBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
rapidCan we check the rapid spread of the flu?
rapidChildhood is a period of rapid growth.
rapidComparative studies now made rapid progress.
rapidComputer science has made rapid progress in our country.
rapidComputers have made rapid progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผับ(adv) rapidly in succession, See also: staccato, in staccato, Example: เด็กชายวิ่งผับๆ มาขอเงินแม่ไปซื้อขนม, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด)
ผลุง(adv) suddenly, See also: rapidly, swiftly, abruptly, Example: เขาโยนจดหมายผลุงลงถังขยะ, Thai Definition: อาการที่ทิ้งหรือปาสิ่งของไปโดยเร็ว
ผ็อย(adv) rapidly, See also: suddenly, at once, quickly, instantly, Syn. ผล็อย, Example: ทหารของข้าศึกถูกยิงร่วงผ็อยเหมือนใบไม้ร่วง, Thai Definition: อาการที่ร่วงหรือหล่นไปโดยเร็วหรืออาการที่หลับไปโดยเร็ว
ลหุ(adj) rapid, See also: quick, fast, swift, Syn. เร็ว, ไว, Notes: (บาลี)
เวค(n) speed, See also: rapidity, quickness, Syn. ความเร็ว, กำลังเร็ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฮวบ(adv) drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai Definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ(adv) drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai Definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว
ถั่นๆ(adv) fast, See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily, Syn. เร็วๆ, พลันๆ
ปรูดปราด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
ฉับ[chap] (adj) FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong  FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly
แก่ง[kaeng] (n) EN: cataract  FR: rapide [ m ] ; cataracte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rapid
rapid
rapids
rapids
rapidly
rapidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapid
rapids
rapidly
rapidity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迅速[xùn sù, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ,  ] rapid; speedy; fast #1,058 [Add to Longdo]
急剧[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ,   /  ] rapid; sudden #9,252 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] rapid #13,655 [Add to Longdo]
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ,  ] rapidly increasing #17,982 [Add to Longdo]
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ,   /  ] rapid decrease of a swelling; detumescence #20,594 [Add to Longdo]
湍急[tuān jí, ㄊㄨㄢ ㄐㄧˊ,  ] rapid (flow of water) #45,927 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rapids; waterfall; torrential (rain) #51,009 [Add to Longdo]
急骤[jí zhòu, ㄐㄧˊ ㄓㄡˋ,   /  ] rapid; hurried #54,803 [Add to Longdo]
急行军[jí xíng jūn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ,    /   ] rapid advance; forced march #62,528 [Add to Longdo]
快速发展[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ,     /    ] rapid growth; rapid expansion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellfeuer { n } [ mil. ]rapid fire [Add to Longdo]
Schnellfeuergeschütz { n } [ mil. ]rapid fire gun [Add to Longdo]
Schnellpresse { f }rapid press [Add to Longdo]
Schnellverkehr { m }rapid transit; express services [Add to Longdo]
Schnellzugriff { m }rapid access [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) #3,744 [Add to Longdo]
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) #4,026 [Add to Longdo]
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) #4,336 [Add to Longdo]
急速[きゅうそく, kyuusoku] (adj-na, n) rapid (e.g. progress); (P) #6,724 [Add to Longdo]
滝川[たきがわ, takigawa] (n) rapids; (P) #9,141 [Add to Longdo]
どんどん[dondon] (adv-to, adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) #10,382 [Add to Longdo]
連発(P);連ぱつ[れんぱつ, renpatsu] (n, vs) running continuously; firing in rapid succession; (P) #10,524 [Add to Longdo]
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na, n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) #11,618 [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n, vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) #12,834 [Add to Longdo]
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n, vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P) #14,056 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapid \Rap"id\ (r[a^]p"[i^]d), a. [L. rapidus, fr. rapere to
   seize and carry off, to snatch or hurry away; perhaps akin to
   Gr. 'arpa`zein: cf. F. rapide. Cf. {Harpy}, {Ravish}.]
   [1913 Webster]
   1. Very swift or quick; moving with celerity; fast; as, a
    rapid stream; a rapid flight; a rapid motion.
    [1913 Webster]
 
       Ascend my chariot; guide the rapid wheels. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Advancing with haste or speed; speedy in progression; in
    quick sequence; as, rapid growth; rapid improvement; rapid
    recurrence; rapid succession.
    [1913 Webster]
 
   3. Quick in execution; as, a rapid penman.
    [1913 Webster] Rapid

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapid \Rap"id\, Rapids \Rap"ids\(r[a^]p"[i^]dz), n. [Cf. F.
   rapide. See {Rapid}, a.]
   The part of a river where the current moves with great
   swiftness, but without actual waterfall or cascade; sometimes
   called {whitewater}; -- usually used in the plural; as, the
   Lachine rapids in the St. Lawrence. For boaters on the river,
   it is a place that can be hazardous, with danger of capsizing
   or crashing into large rocks.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Row, brothers, row, the stream runs fast,
      The rapids are near, and the daylight's past. --Moore.
   [1913 Webster] Rapid-fire

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapid
   adj 1: done or occurring in a brief period of time; "a rapid
       rise through the ranks"
   2: characterized by speed; moving with or capable of moving with
     high speed; "a rapid movement"; "a speedy car"; "a speedy
     errand boy" [syn: {rapid}, {speedy}]
   n 1: a part of a river where the current is very fast

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAPID
     Resource And Performance Interactive Display system
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top