ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rainy season

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rainy season-, *rainy season*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rainy season(n) ฤดูฝน, See also: หน้าฝน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rainy seasonฤดูฝน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then when the rainy season comes Mommy will come back It's true, right?เมื่อฤดูฝนมาถึง... ...คุณแม่จะกลับมา เป็นเรื่องจริงไหมครับ? Be with You (2004)
Not at all And so the rainy season ...has finally comeไม่เป็นไรค่ะ และฤดูฝน ...ในที่สุดก็จะมาถึง Be with You (2004)
Are you talking about the rainy season return story?นี่คุณกำลังจะพูดเรื่องการกลับมาในฤดูฝนใช่มั้ย Be with You (2004)
Having her return during the rainy season is a good wishการกลับมาช่วงฤดูฝนของเธอ เป็นความหวังที่ดี Be with You (2004)
...then when the rainy season ends Mio will disappear...เมื่อหมดฤดูฝน... ...มิโอะ ก็จะหายไป Be with You (2004)
"When the rainy season ends, it is time for me to leave" she said"เมื่อหมดฤดูฝน,ฉันก็จะกลับไป"... ...เธอว่าอย่างนั้น Be with You (2004)
Mr. Norito, this is completed as well It appears that in the forecast this year's rainy season will be much longer than normalคุณโนริโตะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากการพยากรณ์ ที่ปรากฏนี้... ...ฤดูฝนปีนี้ อาจจะ... Be with You (2004)
It's going to rain tonight. The rainy season is starting.คืนนี้ฝนจะตก ฤดูฝนจะเริ่มแล้วนะ Sad Movie (2005)
Hey, when does the rainy season start?แล้วเมื่อไหร่ฝนถึงจะตก Rescue Dawn (2006)
It was the very beginning of the rainy season and honestly I have never seen rain anywhere in the world like it did on Cape Gloucester.มันเพิ่งจะเข้าหน้าฝน.. บอกตรงๆว่าผมไม่เคยเห็นฝนในโลกที่ไหน.. ตกได้บ้าระห่ำเท่าที่แหลมคลัสเตอร์.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
My uncle was born during rainy season in a Mongolian sheep pasture.ลุงฉันเกิดระหว่างหน้าฝน ในทุ่งเลี้ยงแกะมองโกเลีย Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
To be bitten by the rainy season this year as well.เป็นนกยางได้น้ำในหน้าฝน Miss Ripley (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainy seasonAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
rainy seasonAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
rainy seasonDo you think the rainy season will set in early this year?
rainy seasonDrying the washing on a fine day in the rainy season; I felt like it was already summer.
rainy seasonI'm ashamed to tell such a muddled story in this dreary rainy season but please bear with me for a while.
rainy seasonIn Japan the rainy season usually sets in June.
rainy seasonIt is our rainy season.
rainy seasonIt looks like the rainy season is going to start after next week.
rainy seasonIt seems that that rainy season is over at last.
rainy seasonIt seems that the rainy season has set in.
rainy seasonI wonder when the rainy season will end.
rainy seasonSince it's not the rainy season, there's no need for an umbrella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรษฤดู(n) rainy season, Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน, Example: วินัยสงฆ์กำหนดให้พระภิกษุต้องจำพรรษาอยู่ประจำที่ในพรรษฤดู, Count Unit: ฤดู, Notes: (สันสกฤต)
พรรษา(n) rainy season, Syn. ฤดูฝน, หน้าฝน, Example: ท้ายเดือน 9 กลางพรรษา เมฆตั้งเค้ามืดครึ้มเต็มแผ่นฟ้าและมีฝนตกแทบทุกเย็น, Thai Definition: ฤดูฝน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พรรษากาล(n) rainy season, Syn. ฤดูฝน, Example: ในช่วงพรรษากาล พระสงฆ์จะไม่เดินทางไปจำวัดที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือนตลอดฤดูฝน, Count Unit: ฤดู, Notes: (สันสกฤต)
ฤดูฝน(n) rainy season, Syn. หน้าฝน, Example: ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากในฤดูฝน, Count Unit: ฤดู
หน้าฝน(n) rainy season, Syn. ฤดูฝน, Example: เมื่อถึงหน้าฝนชาวบ้านต่างพากันรองน้ำใส่โอ่งใบใหญ่ เพื่อเก็บไว้กิน และใช้ตลอดทั้งปี
เทศกาลเข้าพรรษา(n) beginning of Buddhist Lent, See also: rainy season, enter the Raining Season Retreat, begin Buddhist Let, Buddhist Lent, Syn. เข้าพรรษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนสั่งฟ้า[fon sang fā] (n, exp) EN: last rain of the rainy season
จำพรรษา[jamphansā] (v) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season  FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
เข้าพรรษา[khaophansā] (v) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent  FR: débuter la retraite bouddhiste
หน้าฝน[nā fon] (n, prop) EN: rainy season  FR: saison des pluies [ f ] ; mousson humide [ f ]
ออกพรรษา[øk phansā] (v, exp) EN: end the Rainy Season Retreat ; end the Buddhist Lent  FR: terminer la retraite bouddhique
พรรษา[phansā] (n, exp) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent  FR: retraite de la saison des pluies [ f ] ; retraite bouddhique [ f ] ; carême bouddhique [ m ] ; année d'ordination [ f ]
พรรษา[phansā] (n, exp) EN: rainy season  FR: saison des pluies [ f ] ; mousson humide [ f ] ; mousson d'été [ f ]
ฤดูฝน[reudū fon] (n, exp) EN: rainy season  FR: saison des pluies [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨季[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ,  ] rainy season #21,133 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨期(P);雨季(P)[うき, uki] (n) rainy season; (P) [Add to Longdo]
空梅雨[からつゆ, karatsuyu] (n) (unusually) dry rainy season; rainless tsuyu [Add to Longdo]
五月闇[さつきやみ, satsukiyami] (n) dark night in the rainy season [Add to Longdo]
五月雨雲[さみだれぐも, samidaregumo] (n) (arch) cloud during rainy season [Add to Longdo]
五月晴れ;五月晴[さつきばれ, satsukibare] (n) early-summer fine weather (during rainy season) [Add to Longdo]
黒南風[くろはえ, kurohae] (n) southerly wind blowing at the start of the rainy season [Add to Longdo]
入梅(P);梅雨入り(P)[にゅうばい(入梅)(P);つゆいり(P), nyuubai ( nyuubai )(P); tsuyuiri (P)] (n, vs) entering the rainy season; beginning of the rainy season; (P) [Add to Longdo]
梅雨(P);黴雨[つゆ(P);ばいう(P), tsuyu (P); baiu (P)] (n) (1) rainy season; (2) rain during the rainy season; (P) [Add to Longdo]
梅雨期[ばいうき, baiuki] (n) rainy season [Add to Longdo]
梅雨空[つゆぞら, tsuyuzora] (n) overcast sky in the rainy season [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rainy season
      n 1: one of the two seasons in tropical climates [ant: {dry
           season}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top