ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirky

K W ER1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirky-, *quirky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirky(adj) ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I miss that quirky little motorcycle of yours.ฉันคิดถึงเจ้าจอมซิ่งคันนั้นของคุณจัง Mannequin (1987)
Brick is a very quirky child...maybe clinically quirky, even.บริค เป็นเด็กที่แปลกมาก อาจแปลกถึงขั้นต้องพบแพทย์ Pilot (2009)
Oh, and we sprung for a room in that quirky little inn. the skylark.โอ้ และเราหาห้องพัก ชื่อแปลกๆ เดอสกายลาร์ค Rufus Getting Married (2009)
Oh, you're only saying that because all you see now is the quirky vampire girl who bites her nails.โอ้ คุณพูดคำนั้นแค่ เพราะว่าทั้งหมดที่คุณเห็น คือแวมไพร์สาวพิลึกๆ ที่กัดเล็บตัวเอง I Smell a Rat (2010)
- But, see, Brick is quirky special.-แต่เข้าใจไหม บริคเป็นเด็กแปลก Back to School (2010)
That crazy bastard's looking at quirky in the rearview mirror.โห ขอทีเถอะ อีตาบ๊องนั่นน่ะอยู่ริมผาความเสียสติเต็มขั้นชัดๆ The Toast Derivation (2011)
So leave now, and this will just be a quirky little article in the Metro section.ฉะนั้นออกไปเสียแต่ตอนนี้ แล้วนี่จะกลายเป็นแค่หัวข้อเล็กๆ ในเมโทรเซ็คชั่น Cops & Robbers (2011)
Mm, I'm thinking about adopting some quirky affectation, like a pipe or a monocle or a handlebar mustache.อะไร? เมื่อคืนฉันถูกบังคับให้ต้อง ผ่านค่ำคืนของเพลงพิณฮาร์ฟและโอบกอด The Isolation Permutation (2011)
It's funny an-and quirky and, and so sweet.มันตลก และแปลกๆ และ และน่ารักมาก The 23rd (2011)
Well, I'm writing a screenplay with my friend called the Seven Psychopaths, and if your story is crazy or quirky enough, we might use it for our movie.คือผมกำลังเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับเพื่อน ชื่อเรื่องว่าเจ็ดวิปลาส และหากเรื่องของคุณบ้าจริงแปลกจริง เราอาจนำไปใช้ในหนังของเรา Seven Psychopaths (2012)
Rachel could probably get on TV, play the quirky next-door girl or whatever.เรเชลอาจจะได้ออกรายการทีวี เล่นเป็นสาวข้างบ้านผู้อ่อนไหว หรืออะไรทำนองนั้น Big Brother (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUIRKY K W ER1 K IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrullig; eigenartig { adj } | Schrulliger; eigenartiger | eigenartiger; am eigenartigstenquirky | quirkier | quirkiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirky \Quirk"y\ (kw[~e]rk"[y^]), a.
   Full of quirks; tricky; as, a quirky lawyer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirky
   adj 1: informal terms; strikingly unconventional [syn: {far-
       out}, {kinky}, {offbeat}, {quirky}, {way-out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top