ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pursuant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pursuant-, *pursuant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursuant(adj) ซึ่งไล่ตามมา, Syn. following

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pursuant(เพอซู'เอินทฺ) adj. ซึ่งติดตาม, ซึ่งไล่ตาม, ซึ่งดำเนินการ.

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuant(adj) ซึ่งติดตาม, ซึ่งเจริญรอยตาม, ซึ่งดำเนินตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pursuant(adj) ตามที่, ดังที่, อ้างถึง, See also: reference made to, Syn. reference to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)
And pursuant to the laws of Camelot, ตามกฏหมายของ คาเมลอต The Dragon's Call (2008)
{ \pos(194, 230) }On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5 Dying Changes Everything (2008)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
It says, "Pursuant to the minor's affidavits in family court."มันถูกบันทึกใน เอกสารสำเนาจากศาลครอบครัว Hostile Takeover (2009)
Because, pursuant to the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.เพราะว่าตามกฎ ในการดำเนินการกับนักเรียน... ...กระโปรงหนูไม่เคย สั้นกว่าปลายนิ้วนะคะ Easy A (2010)
Well, uh, then, pursuant to the Fourth Amendment I believe we are free to go.ถ้างั้นตามรัฐธรรมนูญมาตราที่สี่ เราก็มีอิสระที่จะไปได้ ใช่มั้ยครับ Horrible Bosses (2011)
Pursuant to Section 4 of the 25th Amendment we must achieve a majority vote to officially appoint Raymond Jarvis as acting President.ตาม ส่วนที่ 4 ในญัตติที่ 25 เราต้องทำการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เพื่อแต่งตั้ง เรย์มอนด์ จาวิส อย่างเป็นทางการ Strain (2011)
At dawn tomorrow, pursuant to the laws of this land, you will be taken from your cell... and hanged.เช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้น ตามกฎหมายของแผ่นดินนี้ เจ้าจะถูกนำตัวจากที่คุมขัง และถูกแขวนคอ The Drawing of the Dark (2012)
But we would like to serve notice to the defense pursuant to rule of criminal procedure 15.แต่เราต้องการที่จะแจ้งเพื่ิอป้องกัน ตามกฎหมายอาญาที่ 15 Broken Dolls (2013)
We would like to serve notice to the defense, pursuant to rule of criminal procedure 15.เราต้องการแจ้งให้ฝ่ายจำเลยทราบ ถึงการดำเนินการตามกฏหมายอาญาที่ 15 League of Assassins (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pursuant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursuant

WordNet (3.0)
pursuant(adj) (followed by `to') in conformance to or agreement with

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pursuant

a. [ From Pursue: cf. OE. poursuiant. Cf. Pursuivant. ] Acting in consequence or in prosecution (of anything); hence, agreeable; conformable; following; according; -- with to or of. [ 1913 Webster ]

The conclusion which I draw from these premises, pursuant to the query laid down, is, etc. Waterland. [ 1913 Webster ]

Pursuantly

{ } adv. Agreeably; conformably. [ 1913 Webster ]

Variants: Pursuant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top