ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public-spirited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public-spirited-, *public-spirited*, public-spirit, public-spirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public-spiritedadj. มีใจสาธารณกุศล, มีจิตใจเพื่อสธารณชน

WordNet (3.0)
public-spirited(adj) showing unselfish interest in the public welfare

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Public-spirited

a. 1. Having, or exercising, a disposition to advance the interest of the community or public; as, public-spirited men. [ 1913 Webster ]

2. Dictated by a regard to public good; as, a public-spirited project or measure. Addison. [ 1913 Webster ]

-- Pub"lic-spir`it*ed*ly, adv. -- Pub"lic-spir`it*ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How very public-spirited.มีจิตสาธารณะอะไรอย่างงี้ A Study in Pink (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
public-spirited
public-spiritedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
public-spirited

Japanese-English: EDICT Dictionary
義民[ぎみん, gimin] (n) public-spirited or self-sacrificing individual [Add to Longdo]
志士[しし, shishi] (n) patriot; public-spirited person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top