ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

projector

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -projector-, *projector*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
projector(n) เครื่องฉายภาพสไลด์
projector(n) ผู้วางโครงการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์, เครื่องฉายภาพนิ่ง, ผู้วางโครงการ, ผู้วางแผน, เครื่องยิง, เครื่องส่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์, เครื่องฉายสไลด์, ผู้วางแผน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projectorเครื่องฉาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
projector(n) an optical device for projecting a beam of light
projector(n) an optical instrument that projects an enlarged image onto a screen

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Projector

n. [ Cf. F. projeteur. ] 1. One who projects a scheme or design; hence, one who forms fanciful or chimerical schemes. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

2. an optical instrument which projects an image from a transparency or an opaque image onto a projection screen or other surface, using an intense light and one or more lenses to focus the image. The term projector by itself is usually used for projection of transparent images by passing the light beam through the image; a projector which projects an image of an opaque object is now ususally referred to as an overhead projector. In projection of this latter form the projection is accomplished by means of a combination of lenses with a prism and a mirror or reflector. Specific instruments have been called by different names, such as balopticon, radiopticon, radiopticon, mirrorscope, etc. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]


Slide projector a projector for displaying images from individual transparencies (slides), each mounted in a separate frame suited to the mechanics of the projector. --
movie projector a projector which displays a series of images from a roll of transparent film in rapid sucession, thus giving the impression of showing a scene with motion as it originally was recorded. --
overhead projector see projector{ 2 }, above.
--> [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a hair in the fucking projector!ผมมีของ ในโปรเจ็กร่วมเพศ! In the Name of the Father (1993)
Yeah, get the fucking hair out the projector, will you?ใช่ได้ผมร่วมเพศ ออกโปรเจ็กเตอร์จะคุณ? In the Name of the Father (1993)
You turned the projector by hand... with a crank.ต้องหมุนเครื่องฉายหนังด้วยมือ... ด้วยข้อเหวี่ยง. Cinema Paradiso (1988)
Who else around here could run a projector?มีใครแถวนี้บ้าง ที่ฉายหนังเป็นล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
The small projector?กล้องเล็กน่ะเหรอ ? Cinema Paradiso (1988)
- I have a movie projector. And films.- เรามีเครื่องฉายหนัง แล้วก็ม้วนหนัง Seven Years in Tibet (1997)
Someone has to switch the projectors at the exact moment... ..that one reel ends and the next one begins.(ฉี่) Fight Club (1999)
He flips the projectors, movie keeps going and the audience has no idea.จามใส่สลัดอองดีฟ แล้วก็--สำหรับซุปครีมเห็ด-- คือ.. Fight Club (1999)
[ Film projector whirring ]เพื่อไอ้ภาพชีวิตสัตว์ แบบเดิมของนายเนี่ยนะ King Kong (2005)
(PROJECTOR CHATTERING). The Illusionist (2006)
turn off the projector, turn on the lights no one is on the screen, its dolly.ปิดโปรเจคเตอร์, เปิดไฟ ไม่ บนจอมีคนเดียว, คือดอลลี่ Om Shanti Om (2007)
(PROJECTOR SHUTTERING)(PROJECTOR shuttering) Balls of Fury (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องฉายภาพ(n) projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉาย, Thai Definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
เครื่องฉาย(n) projector, See also: slide projector, Syn. เครื่องฉายภาพ, Example: ผมต้องการเครื่องฉายภาพนิ่งเครื่องหนึ่งสำหรับห้องบรรยาย, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องส่องภาพให้สว่างและภาพไปติดจอ
หัวงาน(n) projector, See also: foreman, forewoman, Syn. หัวหน้างาน, Example: ยายบุญรับเป็นหัวงานในวันทอดผ้าป่าปีนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman
เครื่องฉาย[khreūangchāi] (n) EN: projector ; slide projector  FR: projecteur [ m ] ; appareil de projection [ m ]
เครื่องฉายหนัง[khreūangchāi nang] (n, exp) EN: movie projector  FR: projecteur de cinéma [ m ]
เครื่องฉายแผ่นใส[khreūangchāi phaen sai] (n, exp) EN: overhead projector
เครื่องฉายภาพ[khreūangchāi phāp] (n, exp) EN: projector ; slide projector  FR: projecteur [ m ] ; passe-vue [ m ]
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[khreūangchāi phāp khām sīsa] (n, exp) EN: overhead projector
เครื่องฉายภาพนิ่ง[khreūangchāi phāpning] (n, exp) EN: slide projector  FR: passe-vue [ m ] ; projecteur pour diapositives [ m ]
เครื่องฉายสไลด์[khreūangchāi salai] (n, prop) EN: slide projector  FR: passe-vue [ m ] ; projecteur pour diapositives [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
projector
projectors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
projector
projectors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投影机[tóu yǐng jī, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄐㄧ,    /   ] projector [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Projektortisch { m }projector table [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロップ[teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) #10,929 [Add to Longdo]
オーバーヘッドプロジェクター[o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[o-baheddopurojiekuta-] (n) { comp } Overhead Projector [Add to Longdo]
スライドプロジェクター[suraidopurojiekuta-] (n) slide projector [Add to Longdo]
ビデオプロジェクター[bideopurojiekuta-] (n) video projector [Add to Longdo]
プロジェクター(P);プロジェクタ[purojiekuta-(P); purojiekuta] (n) projector; (P) [Add to Longdo]
映写機[えいしゃき, eishaki] (n) (See プロジェクター) movie projector; film projector [Add to Longdo]
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) { comp } liquid crystal projector [Add to Longdo]
幻灯;幻燈(oK)[げんとう, gentou] (n) slide projector; magic lantern [Add to Longdo]
星座投影機[せいざとうえいき, seizatoueiki] (n) planetarium (projector) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
投影線[とうえいせん, toueisen] projector [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top