ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profitably

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitably-, *profitably*, profitab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitably(adv) อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างได้ผลประโยชน์[yāng dāi phonprayōt] (adv) EN: profitably   FR: lucrativement (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profitably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profitably

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profitable \Prof"it*a*ble\, a. [F. profitable.]
   Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative;
   useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable
   trade; profitable business; a profitable study or profession.
   [1913 Webster]
 
      What was so profitable to the empire became fatal to
      the
      emperor.                 --Arbuthnot.
   [1913 Webster] -- {Prof"it*a*ble*ness}, n. --
   {Prof"it*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profitably
   adv 1: in a productive way; "they worked together productively
       for two years" [syn: {productively}, {fruitfully},
       {profitably}] [ant: {fruitlessly}, {unproductively},
       {unprofitably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top