ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

professorship

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professorship-, *professorship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professorship(n) ตำแหน่งศาสตราจารย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mozzie, this author of this book lost his tenured professorship because it's filled with B.S.มอสซี่ คนเขียนหนังสือเล่มนี้ เสียอาชีพการงานของเขาไป เพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องเพ้อเจ้อ Identity Crisis (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
professorship
professorships

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professorship
professorships

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professorship \Pro*fess"or*ship\, n.
   The office or position of a professor, or public teacher.
   --Walton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professorship
   n 1: the position of professor; "he was awarded an endowed chair
      in economics" [syn: {professorship}, {chair}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top