ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precipitately

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precipitately-, *precipitately*, precipitate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitately(adv) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately(adv) อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึก[keuk] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously  FR: soudain ; soudainement
พรวดพราด[phrūatphrāt] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precipitately

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n, vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitately \Pre*cip"i*tate*ly\, adv.
   In a precipitate manner; headlong; hastily; rashly. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precipitately
   adv 1: at breakneck speed; "burst headlong through the gate"
       [syn: {headlong}, {precipitately}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top