ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

point out

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point out-, *point out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point out(phrv) มุ่งไปที่, See also: สนใจที่, มองไปที่

WordNet (3.0)
comment(v) make or write a comment on, Syn. point out, notice, remark
remonstrate(v) present and urge reasons in opposition, Syn. point out
signalize(v) point out carefully and clearly, Syn. signalise, point out, call attention

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though I doubt anyone can point out the actual provision to me.ผมจูบสาวยิว Schindler's List (1993)
I just want to point out her name is Chelsea Stoker.ผมแค่ชี้ว่าเธอชื่อเชลซี สโตกเกอร์ Don Juan DeMarco (1994)
And I'd like to point out it's... paparazzi-free.ผมเรียกว่า เขตปลอดปาปาราซซี่ Maid in Manhattan (2002)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
But look, Mr. Forsik, you don't need to point out what I don't have.แต่คุณพยายามจะขอ ในสิ่งที่ฉันให้คุณไม่ได้ Cute Poison (2005)
It means the prosecution could point out the evidence from your criminal trial.หมายความว่าโจทย์จะชี้ หลักฐานจากการทดลองทางอาญาของคุณ. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Well, given that we were so, uh... intimately involved with the president coming to... power... the Foreign Office has asked me to point out our awareness... of your very unique personal relationship with President Amin.ได้ข่าวมาว่า... คุณเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจของท่านประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศขอให้ผมคอยสอดส่อง The Last King of Scotland (2006)
Okay. I think this is a really good time to point out that I am not a real blonde.จริงๆแล้วฉันไม่ได้ผมบลอนด์ Grin and Bear It (2007)
I think I should also point out that I'm absolutely famished and thoses filets actually smell promising.ฉันคิดว่าฉันควรบอกว่าฉันหิวอย่างมากและ เนื้อฟิเล่เหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกลิ่นที่ American Duos (2007)
Might I point out that we are still short one pirate lord, and I'm as content as a cucumber to wait until Sao Feng joins us.ข้าขอบอกว่าเรายังขาด จอมโจรสลัดอยู่อีกหนึ่งนะ และข้าก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งรอจนกว่า เซา เฟ็งจะมา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
When people point out your flaws...ในเวลาที่คนบอกว่าคุณล้มเหลว ไม่ได้เรื่อง The Simpsons Movie (2007)
Read the first sentence and point out the adjectives.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกคำคุณศัพท์หน่อย Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
point outBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
point outExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
point outI beg to point out that your calculation is wrong.
point outI'd like to point out some problems regarding your suggestion.
point outI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
point outI should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.
point outPlease point out my mistake.
point outThe police still can't point out who committed the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้โพรงให้กระรอก(v) point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
บ่ง(v) indicate, See also: point out, show, point to, Syn. ชี้, บอก, แสดง, ระบุ, Example: มดแดงไม่ใช่มดดำเพราะมันมีรูปร่างและลักษณะปรากฏเด่นบ่งให้เห็นว่าไม่เหมือนกัน
บ่งชี้(v) indicate, See also: point out, show, point to, specify, Syn. ชี้, ระบุ, Example: ผู้วิจัยไม่อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอัตราการแท้งลูกเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ชี้ให้เห็นชัด
ชี้(v) point, See also: point out, indicate, Example: อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ
ชี้ให้เห็น(v) indicate, See also: point out, show, Syn. ส่อ, บ่งบอก, บ่งชี้, แสดง, ชี้, Example: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการเกิดทั้งสองปีชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
ชี้[chī] (v) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct  FR: indiquer ; montrer
จงอร[jong om] (v) EN: point out ; point to ; point to make clear
ทิวทัศน์[thiūthat] (v) EN: point out

Japanese-English: EDICT Dictionary
示す[しめす, shimesu] (v5s, vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) #1,498 [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] (v5s, vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) #2,595 [Add to Longdo]
言わずと知れた[いわずとしれた, iwazutoshireta] (exp) as everyone knows; needless to point out [Add to Longdo]
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors) [Add to Longdo]
難じる[なんじる, nanjiru] (v1, vt) (See 難ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]
難ずる[なんずる, nanzuru] (vz, vt) (See 難じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top