ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plausible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plausible-, *plausible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plausible(adj) คล่อง
plausible(adj) น่ามีเหตุผล, See also: พอเข้าที, น่าจะเป็นจริง, พอฟังขึ้น, Syn. probable, Ant. implausible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้, มีเหตุผล, พอฟังได้, น่าเชื่อถือได้, มีฝีปากดี, นิ่มนวล

English-Thai: Nontri Dictionary
plausible(adj) มีเหตุผล, น่าเชื่อถือ, เป็นไปได้

WordNet (3.0)
plausible(adj) apparently reasonable and valid, and truthful, Ant. implausible
plausible(adj) given to or characterized by presenting specious arguments

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Plausible

a. [ L. plausibilis praiseworthy, from plaudere, plausum, to applaud, clap the hands, strike, beat. ] 1. Worthy of being applauded; praiseworthy; commendable; ready. [ Obs. ] Bp. Hacket. [ 1913 Webster ]

2. Obtaining approbation; specifically pleasing; apparently right; specious; as, a plausible pretext; plausible manners; a plausible delusion. “Plausible and popular arguments.” Clarendon. [ 1913 Webster ]

3. Using specious arguments or discourse; as, a plausible speaker. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Syn. -- Plausible, Specious. Plausible denotes that which seems reasonable, yet leaves distrust in the judgment. Specious describes that which presents a fair appearance to the view and yet covers something false. Specious refers more definitely to the act or purpose of false representation; plausible has more reference to the effect on the beholder or hearer. An argument may by specious when it is not plausible because its sophistry is so easily discovered. [ 1913 Webster ]

Plausibleize

v. t. To render plausible. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Plausibleness

n. Quality of being plausible. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If she was murdered, it's plausible there was a sloppy investigation.แต่มีบางสิ่งที่เราไม่รู้หายไป ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต Deep Throat (1993)
We leave for the very plausible state of Oregon at 8am.เจอกันพรุ่งนี้เช้านะ... . Scully เช้าตรู่เลยนะ Deep Throat (1993)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
With plausible plot development, don't you?คิดไว้ยังงั้นแล้วหรอไง Funny Games (2007)
Just when you thought plausible deniability was gonna save your ass.หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้น Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I'm just saying it's perfectly plausible that you're in here to discuss dinner plans with me, your boyfriend.ผมหมายความว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไร ที่คุณจะมาที่นี่ เพื่อปรึกษากับแฟนคุณ ว่าเย็นนี้จะทานอะไรกันดี Chuck Versus the Cougars (2008)
Plausible deniability.คำปฏิเสธที่น่าเชื่อถือ Finding Freebo (2008)
Oh, it is plausible thatโอ้ นี่เชื่อได้ว่า Harbingers in a Fountain (2009)
And criminal defenses in general. You're entitled to put forward any plausible defenseทั้งในแง่ของธรรมชาติในการพิจารณาคดีนี้ และภาพรวมในการต่อสู้คดีอาชญากรรม You Don't Know Jack (2010)
Don't ask. Plausible deniability.อย่าถาม มันอยู่เหนือเหตุผล Chuck Versus First Class (2010)
Plausible deniability.อยู่เหนือเหตุผล Chuck Versus First Class (2010)
Plausible deniability, sir.การปฏิเสธฟังไม่ขึ้น I Haven't Told You Everything (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plausibleA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
plausibleYour explanation sounds plausible, but it just doesn't hold water.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plausible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plausible

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubhaft { adj } | glaubhafter | am glaubhaftestenplausible | more plausible | most plausible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na, n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P) #4,879 [Add to Longdo]
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na, adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural [Add to Longdo]
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth [Add to Longdo]
然る事;さる事[さること, sarukoto] (n) (1) (uk) something like that; that sort of thing; (2) something natural; something plausible [Add to Longdo]
体のいい;体の良い;体のよい[ていのいい(体のいい;体の良い);ていのよい(体の良い;体のよい), teinoii ( karada noii ; karada no yoi ); teinoyoi ( karada no yoi ; karada noyoi )] (exp, adj-f) a nice way of saying; a diplomatic way of saying; fine; plausible [Add to Longdo]
尤も[もっとも, mottomo] (adj-na, adv, conj, n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P) [Add to Longdo]
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top