ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phonemics

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phonemics-, *phonemics*, phonemic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phonemics(n) การศึกษาเกี่ยวกับหน่วยพื้นฐานของเสียง (แตกต่างกันในแต่ละภาษา)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phonemicsสรศาสตร์ [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phonemics

Japanese-English: EDICT Dictionary
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n) { ling } phonemics; phonology [Add to Longdo]
音素論[おんそろん, onsoron] (n) phonemics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phonemics \pho*ne"mics\ (f[-o]*n[=e]"m[i^]ks), n. (Linguistics)
   The study of the sound system of a given language and the
   analysis and classification of its phonemes.
 
   Syn: phonology.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phonemics
   n 1: the study of the sound system of a given language and the
      analysis and classification of its phonemes [syn:
      {phonology}, {phonemics}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top