ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pessimistic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pessimistic-, *pessimistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pessimistic(adj) ที่มองโลกในแง่ร้าย, Syn. fatalistic, desponding, downbeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย, มองโลกในแง่ร้าย, หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed

English-Thai: Nontri Dictionary
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย

WordNet (3.0)
pessimistic(adj) expecting the worst possible outcome, Ant. optimistic
pessimistically(adv) with pessimism; in a pessimistic manner, Ant. optimistically

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pessimisticala. Pessimistic. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน Home (2009)
It seems that you are quite pessimistic about the future in China.ดูคุณจะมองอนาคตของประเทศจีน ในแง่ร้ายไปสักหน่อยนะ ไม่เลย 1911 (2011)
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ Collusion (2013)
Why start on such a pessimistic foot?ทำไมเริ่มต้น ด้วยทัศนคติลบละ? Behind the Red Curtain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pessimisticHe has a tendency to be pessimistic.
pessimisticHe is extremely pessimistic and has no aspirations.
pessimisticSick people tend to be pessimistic.
pessimisticThe optimist looks into a mirror and becomes more optimistic, the pessimist more pessimistic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองในแง่ร้าย[møng nai ngae rāi] (v, exp) EN: look at the dark side ; be pessimistic  FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pessimistic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pessimistic
pessimistically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲观[bēi guān, ㄅㄟ ㄍㄨㄢ,   /  ] pessimistic #10,853 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pessimistisch { adj } | pessimistischer | am pessimistischstenpessimistic | more pessimistic | most pessimistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペシミスティック(P);ペシミスチック[peshimisuteikku (P); peshimisuchikku] (adj-na) pessimistic; (P) [Add to Longdo]
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism [Add to Longdo]
厭世的[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic [Add to Longdo]
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na, n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature [Add to Longdo]
後ろ向き(P);後向き[うしろむき, ushiromuki] (n) (See 前向き) back facing; turning one's back to; pessimistic; (P) [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na, n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] (adj-na) negative; half-hearted; passive; unmotivated; pessimistic; (P) [Add to Longdo]
悲観的[ひかんてき, hikanteki] (adj-na) pessimistic; (P) [Add to Longdo]
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t, adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top