ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perquisite

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perquisite-, *perquisite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perquisite(n) เงินเพิ่ม, Syn. benefit, extra, fringe benefits, Ant. drawback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม, เงินรางวัล, เงินกำไรที่เป็นเศษเลย, สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege

English-Thai: Nontri Dictionary
perquisite(n) ของตอบแทน, รางวัล, กำไร, เศษเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
prerogative(n) a right reserved exclusively by a particular person or group (especially a hereditary or official right), Syn. exclusive right, privilege, perquisite

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Perquisite

n. [ L. perquisitum, fr. perquisitus, p. p. of perquirere to ask for diligently; per + quaerere to seek. See Per-, and Quest. ] 1. Something gained from a place or employment over and above the ordinary salary or fixed wages for services rendered; -- examples are, a fee allowed by law to an officer for a specific service; the use of a company automobile or other company property.
Syn. -- perk. [ 1913 Webster + PJC ]

The pillage of a place taken by storm was regarded as the perquisite of the soldiers. Prescott. [ 1913 Webster ]

The best perquisites of a place are the advantages it gaves a man of doing good. Addison. [ 1913 Webster ]

2. pl. (Law) Things gotten by a man's own industry, or purchased with his own money, as opposed to things which come to him by descent. Mozley & W. [ 1913 Webster ]

Perquisited

a. Supplied with perquisites. [ Obs. ] “Perquisited varlets frequent stand.” Savage. [ 1913 Webster ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
perquisite
perquisites
perquisites

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perquisite
perquisites

Japanese-English: EDICT Dictionary
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top