ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pc

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pc-, *pc*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PC(abbr) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pc-xt(พีซี-เอกซ์ที) ย่อมาจาก personal computer extended technology เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผลิตออกมาขายตั้งแต่ราว ค.ศ.1983 ใช้ตัวประมวลผลชื่อ Intel 8088 ซึ่งถือว่าดีกว่าตัวประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น ๆ ในสมัยนั้นมาก
pcl(พีซีแอล) ย่อมาจาก printer control language เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
pcx(พีซีเอกซ์) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลประเภทที่เก็บภาพสำหรับพีซี (.pcx) มีลักษณะการเก็บคล้ายกับแบบบิตแมป (bitmap) ใช้กับโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ บนพีซีได้เกือบทุกโปรแกรม (ดู bitmap)
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"

English-Thai: Nontri Dictionary
popcorn(n) ข้าวโพดคั่ว
stepchild(n) ลูกเลี้ยง
topcoat(n) เสื้อคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PC cardบัตรพีซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCM (pulse code modulation)พีซีเอ็ม (การกล้ำรหัสของพัลส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PC Cardเครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
PC DOS (Computer file)พีซี ดอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PC tools deluxe (Computer program)พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
pcAnywareพีซีแอนนีแวร์ [TU Subject Heading]
PCBs, Polychlorinated Biphenylsพีซีบี, Example: สารจำพวกไฮไดรคาร์บอนที่อะตอมของไฮโดรเจนบาง ตัวถูกแทนที่ด้วย อะตอมคลอรีน เป็นสารที่มีเสถียรภาพมาก ใช้ในงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสารที่มีพิษต่อคนและสัตว์ สามารถกำจัดได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงๆ ในเตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
PCDD, Polychlorinated Dibenzo-p Dioxinsพีซีดีดี, Example: สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ไดออกซิน [สิ่งแวดล้อม]
PCDFs, Polychlorinated Dibenzofuransพีซีดีเอฟ, Example: สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ฟูแรนส์ [สิ่งแวดล้อม]
PCI bus (Computer bus)พีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PCI local busพีซีไอ โลคอล บัส [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pcr(phrase) ปฏิกิริยาลูกโซ่ polymerase (PCR)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
PC

n. (Computers) A personal computer; a computer{ 2 } designed for use by one person at a time; -- contrasted with shared-time computers such as mainframes and minicomputers, which may be accessed by multiple users each operating from a different input device (in the 1990's, usually a terminal). A personal computer typically uses a microprocessor for its CPU. [ Initialism ]
Syn. -- personal computer, microcomputer. [ WordNet 1.5 +PJC ]

PC

pos>a. An initialism for politically correct. [ Initialism ]
Syn. -- P. C., politically correct. [ PJC ]

PCP

n. A drug originally taken in the form of powder ("dust") for its hallucinogenic effects.
Syn. -- phencyclidine hydrochloride, angel dust. [ WordNet 1.5 ]

pct

n. [ Abbreviation of percent. ] Percent; a fractional proportion, multiplied by 100. [ abbreviation ]
Syn. -- percentage, percent, per cent. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- PC 4... - Yes.พีซี 4 ใช่ Help! (1965)
PC 21, PC 85...พีซี 21 พีซี 85 Help! (1965)
- Uh-huh. - PC 6 of 3...พีซี 6 3 โอ้ Help! (1965)
- Oh. - PC 9... - Hmm.พีซี 9 อืม Help! (1965)
- Thank you very much. I'd like to present PC 17...ฉันต้องการที่จะนำเสนอเครื่องพีซี 17 Help! (1965)
- PC 6...พีซี 6 สมาร์ทมาก Help! (1965)
- Very smart. - PC 47...พีซี-47 เอ่อฮะ Help! (1965)
- PC 85... - Mmm.พีซี 85 อืมมม Help! (1965)
I don't think it's a diary. She's copying down from the PC screen.ชั้นไม่คิดว่ามันคือไดอะรี่ เธอลอกมันจากจอคอม Death Note: The Last Name (2006)
Linux? PC's?ลีนุกซ์กับพีซีเนี่ยนะ Chuck Versus the Helicopter (2007)
–Can I remain here as a PC? –No.ให้ผมอยู่ที่เดิมแบบเดิมล่ะ ไม่ได้ Hot Fuzz (2007)
PC Bob Walker.พลฯบ๊อบ วอร์คเกอร์ Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pcHe's always playing up to the boss, in hopes of getting a new PC in his office.
pcI borrowed the notebook PC from the junior staff member.
pcI imagine that you are wondering when your new PC will arrive.
pcIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
pcI wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
pcThe PC's internal timer's button battery has gone flat.
pcThe policy number of my insurance is PC-two-three-five-seven.
pcThis PC will save you a lot of trouble.
pcYour plan to buy another PC is out of the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี(n) PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรเลี้ยง[but līeng] (n, exp) EN: stepchild
หัวเมือง[hūameūang] (n, exp) EN: provinces ; upcountry
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk] (n, exp) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)  FR: protection du consommateur [ f ]
คำสั่งให้ล้มละลาย[khamsang hai lomlalāi] (n, exp) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy
ข้าวโพดคั่ว[khāophōt khūa] (n, exp) EN: popcorn  FR: pop-corn [ m ]
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คอมพ์[khøm = khǿm] (n) EN: computer  FR: ordinateur [ m ] ; ordi [ m ] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [ m ]
ค.ร.น.[khø.rø.nø.] (n) EN: least common multiple ; lowest common multiple  FR: PPCM
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[khreūang khømphiūtoē suanbukkhon] (n, exp) EN: personal computer ; PC  FR: ordinateur individuel [ m ] ; PC [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pc
pcs
pc's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PC

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PC-Arbeitsplatz { m }PC workplace [Add to Longdo]
v.H. : vom Hundertpc : per cent [Add to Longdo]
Polizist, WachtmeisterPC : police constable [Add to Longdo]
PC : Personalcomputer { m }PC : personal computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノート[no-to] (n, vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) #73 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
間隔[かんかく, kankaku] (n) space; interval; SPC; (P) #7,169 [Add to Longdo]
互換[ごかん, gokan] (n, vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P) #7,382 [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ;パーソナルコンピューター[pa-sonarukonpyu-ta ; pa-sonarukonpyu-ta-] (n) { comp } personal computer; PC #15,430 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) stopper; cork; stopcock; (P) #18,365 [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) { comp } adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) { comp } PC; personal computer [Add to Longdo]
PCI[ピーシーアイ, pi-shi-ai] (n) { comp } PCI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top