ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

particule

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particule-, *particule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
On particulate liquids in a high humidity environmentที่เกี่ยวกับของเหลว ในสภาพแวดล้อมความชื้นสูง Road Kill (2009)
I asked Dr. Hodgins to swab for particulates that may have been transferred from the blade.ผมบอก ดร.ฮอดจิ้นส์ ให้ตรวจหาอนุภาคแล้ว คงจะตรวจพบอะไรที่ย้ายไป เกาะติดที่รอยคมมันบ้าง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Hey, so I finally got through the particulates left behind by the saw.เฮ ในที่สุดผมก็มาถึง อนุภาคที่หลงเหลือ หลังจากใช้เลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Three different particulates within the chest cavity.มีสสาร 3 อย่าง อยู่ภายในโพรงอก A Night at the Bones Museum (2009)
There are particulates imbedded in the compaction.ยังมีอนุภาคชิ้นย่อยๆ ถูกฝังอยู่โพรงอกอีก A Night at the Bones Museum (2009)
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
The three particulates are totally different, but they're actually the exact same thing.สสารทั้งสามตัว มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง แต่พวกมันก็เกาะรวมกัน ในบางสิ่ง A Night at the Bones Museum (2009)
Maybe we missed particulates from the killer on the mummy's linen wrapping.บางทีเราพลาดร่องรอย ของฆาตกรไป ในผ้าลินินพันร่างมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
He was found in a Dumpster, so he'd be covered in particulates.เขาพบพวกนี้อยู่ถัง ทิ้งขยะขนาดใหญ่ งั้นฆาตกรคงทิ้ง คราบร่องรอยไว้บ้าง A Night at the Bones Museum (2009)
A probative particulate?ร่องรอยกระทำผิด? A Night at the Bones Museum (2009)
Samples, particulates- these should go to Hodgins.เข้าเป้าเลย ฮอดจินส์ The Proof in the Pudding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[anuphāk] (n) EN: particle  FR: particule [ f ]
อนุภาคนาโน[anuphāk nānō] (n) EN: nanoparticles  FR: nanoparticule [ f ] ; microparticule [ f ]
บ๊อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
บ่อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [ f ] ; gouttelette [ f ]
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [ terminal particle to soften a question or command ]  FR: [ particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive ]
แหละ[lae] (adv) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [ end particle ]  FR: vraiment ; exactement [ particule finale ]
ละออง[la-øng] (n) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling  FR: poussière [ f ] ; particule [ f ]
ไหม[mai] (x) EN: not ? ; [ question particle ]  FR: est-ce que ? ; [ particule interrogative ]
นะ[na] (x) EN: [ particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer ]  FR: [ particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top