ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paper over

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paper over-, *paper over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paper over(phrv) ปิดกระดาษปิดผนังที่ด้านบนของ, Syn. paint over, plaster over
paper over(phrv) ปกปิด, See also: ซ่อน, Syn. plaster over

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many people read your paper over a plate of sushi?มีกี่คนกันที่อ่านหนังสือพิมพ์ของเธอ/N แค่หยิบมือเดียว Contagion (2011)
You don't paper over windows unless you're a vampire.เธอจะไม่ปิดผนังมิดชิด ถ้าเธอไม่ใช่แวมไพร์จริงไหม Never Letting Go (2011)
Get this paper over here.- วางกระดาษตรงนี้ Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paper overRead your paper over again before you hand it in.
paper overThe man reading a paper over there is my uncle.
paper overThe man reading a paper over there is uncle.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  paper over \pa"per o"ver\ (p[=a]"p[~e]r*[=o]"v[~e]r), v. t.
     To ignore or conceal (a disagreement or dispute) so as to
     continue friendly or productive relations; as, to paper over
     differences.
     [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top