ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outturn

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outturn-, *outturn*
English-Thai: Nontri Dictionary
outturn(n) ผลลัพธ์,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outturnสินค้าขนถ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallbogen {m}outturn sheet [Add to Longdo]
Ausfallmuster {n}outturn sample [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  outturn
      n 1: what is produced in a given time period [syn: {output},
           {outturn}, {turnout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top