ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opprobrium

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opprobrium-, *opprobrium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opprobrium(n) การตำหนิ, Syn. criticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ, การสบประมาท, ความน่าอัปยศอดสู, สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู

English-Thai: Nontri Dictionary
opprobrium(n) ความอับอาย, ความอัปยศอดสู, การสบประมาท

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
opprobrium

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opprobrium

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opprobrium \Op*pro"bri*um\, n. [L., fr. ob (see {Ob-}) + probrum
   reproach, disgrace.]
   A state of disgrace; infamy; reproach mingled with contempt;
   odium[3].
   [1913 Webster+PJC]
 
   2. Abusive language.
    [1913 Webster]
 
       Being both dramatic author and dramatic performer,
       he found himself heir to a twofold opprobrium. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opprobrium
   n 1: state of disgrace resulting from public abuse [syn:
      {obloquy}, {opprobrium}]
   2: a state of extreme dishonor; "a date which will live in
     infamy"- F.D.Roosevelt; "the name was a by-word of scorn and
     opprobrium throughout the city" [syn: {infamy}, {opprobrium}]
     [ant: {celebrity}, {fame}, {renown}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top