ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open on-, *open on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open on(phrv) (หน้าต่าง) ทำให้มองเห็น, Syn. look onto, look out
open onto(phrv) ทำให้มองเห็น, Syn. look onto, look out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(PA) Doors open on the right.ประตูเปิดทางขวา Shall We Dance (2004)
The doors will open on the left side. Please mind the open doors.ประตูจะเปิดทางซ้ายมือ กรุณาระวังประตูด้วยครับ Train Man (2005)
Open on 40!เปิดห้องขัง 40 ! Cell Test (2005)
Open on 40!เปิดห้อง40 The Rat (2006)
We open on a group of lethargic kids.เราจะเริ่มจากกลุ่มเด็กที่หมดเรี่ยวแรง Alvin and the Chipmunks (2007)
It keeps the wormhole open on the other side.ทำให้รูหนอนอีกฝั่งเปิด . 100 Million BC (2008)
Only thing that keeps the lids open on a ten-hour stretch.ผมได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับภรรยาเขาแล้ว คุณโอเคมั้ย? Wrecking Crew (2008)
{ \pos(190, 220) }Keep your eyes open on this one.นายหากตามองดูสิ่งนี้สิ Seeds (2008)
You trip and fall with your mouth open on one guys...คุณสะดุดล้มลงไป ปากคุณ ไปประกบกับหนุ่มคนหนึ่ง Superhero Movie (2008)
There were files open on Mayer's computer-- documents relating to his investigation into Starkwood.มีไฟล์จำนวนมากในคอมพิวเตอร์ของเมเยอร์ เอกสารเกี่ยวข้องการสืบสวนโยงไปยังสต๊าควู๊ด Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The can of whup ass I ought to open on you.นายมันสมควรโดนแล้ว Good God, Y'All (2009)
The Kirkland facebook is open on my desktop, and some of these people have pretty horrendous facebook pics.หน้าจอของผมเปิดเฟสบุ๊ค ของหอเคิร์กแลนด์อยู่ แล้วรูปของบางคนในเฟสบุ๊ค ก็น่าเกลียดซะไม่มี The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
open onAre they open on Sunday?
open onIs it open on Sunday?
open onSchool will open on Monday.
open onThe bank isn't open on Sundays.
open onThe museum is not open on Monday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดหูเปิดตา(v) broaden one's view, See also: open one's eyes and ears, widen one's horizons, have an eye-opening experience, keep onese, Example: ฉันอยากจะไปต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตา, Thai Definition: ให้ได้ฟังและให้ได้เห็นมาก (มักใช้เกี่ยวกับการไปพักผ่อนหย่อนใจและหาความรู้ไปในตัว)
เบิกตา(v) widen, See also: open one's eyes wide (as when frightened), Syn. เปิดตา, Example: หล่อนเบิกตากว้างด้วยความกังขาในสิ่งที่ได้เห็น, Thai Definition: เปิดดวงตาให้โตขึ้น
แบะอก(v) open one's breast, See also: open (one's shirt), Syn. เปิดอก, Example: นายชาติแบะอกเสื้อ จับปกตั้งขึ้นวางมาดเต็มที่, Thai Definition: เปิดอกเสื้อแสดงท่าว่าเป็นนักเลงหรือไม่สุภาพ
ปริปาก(v) utter, See also: open one's mouth, broach a subject, say, mention, Syn. บอก, พูด, เผย, เล่า, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขายังไม่เคยปริปากกับครอบครัว, Thai Definition: แย้มปากพูดออกมา
เปิดหัวใจ(v) reveal one's feelings, See also: open one's heart, show one's true feelings, Syn. เปิดใจ, Thai Definition: เปิดเผยความรู้สึกในใจที่แท้จริง
เปิดหัวใจ(v) reveal one's feelings, See also: open one's heart, show one's true feelings, Syn. เปิดใจ, Thai Definition: เปิดเผยความรู้สึกในใจที่แท้จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
เบิกตา[boēk tā] (v, exp) EN: widen ; open one's eyes wide  FR: ouvrir les yeux
เปล่งวาจา[pleng wājā] (v, exp) EN: open one's mouth ; say ; remark ; voice
ปริปาก[pripāk] (v) EN: utter ; open one's mouth ; broach a subject ; say ; mention  FR: prononcer ; proférer
ถ่างตา[thāng tā] (v, exp) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide
ถ่างตาดู[thāng tā dū] (v, exp) EN: open one's eyes and watch for

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开口[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ,   /  ] open one's mouth; start to talk #4,743 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸襟を開く[きょうきんをひらく, kyoukinwohiraku] (exp, v5k) (See 打ち明ける・うちあける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; to have a heart-to-heart talk (with someone) [Add to Longdo]
繰る[くる, kuru] (v5r, vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P) [Add to Longdo]
見開く[みひらく, mihiraku] (v5k, vt) to open one's eyes [Add to Longdo]
見張る(P);瞠る[みはる, miharu] (v5r, vt) (1) (見張る only) to stand watch; to stand guard; to look out; (2) (See 目を見張る) to open one's eyes wide; (P) [Add to Longdo]
口を開く[くちをひらく, kuchiwohiraku] (exp, v5k) to open one's mouth (to talk) [Add to Longdo]
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1, vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank [Add to Longdo]
打ち明かす[うちあかす, uchiakasu] (v5s, vt) (See 打明ける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart [Add to Longdo]
打ち明ける(P);打明ける(io)[うちあける, uchiakeru] (v1, vt) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; (P) [Add to Longdo]
白目を剥く[しろめをむく, shiromewomuku] (exp, v5k) (1) (See 白目・しろめ・1) to open one's eyes wide (as in fear or anger); (2) to faint [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp, v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top