ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstetrician

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstetrician-, *obstetrician*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstetrician(n) สูตินรีแพทย์, See also: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstetricianสูติแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obstetriciansสูติแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obstetrician Clinicคลินิกสูติเวช Spin Kick (2004)
Well, she had an appointment with this new obstetrician over on river street, but she should be here by now.คือ เธอมีนัดกับหมอสูติ คนใหม่นะแถวๆเลียบแม่น้ำ แต่เธอน่าจะมาถึงแล้ว The Game (2007)
I wouldn't be surprised if your obstetrician didn't recommend an immediate emergency C-section.ผมคงไม่แปลกใจ ถ้าสูติแพทย์ของคุณ ไม่ได้แนะนำการผ่าคลอด ฉุกเฉินทันที Birth (2011)
I have got to find an obstetrician in the city.ฉันต้องรีบหา สูตินรีเเพทย์ในเมืองนี้ Father Knows Best (2012)
I'm Dr. Halil Gullu. I'm the senior obstetrician at St. Mary's Hospital.ฉันดรลิ Gullu ฉันสูติแพทย์อาวุโสที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ Locke (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstetricianObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
obstetricianObstetricians also bear a high risk of suits.
obstetrician"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
obstetricianWith a shortage of midwives added to that of obstetricians it has become clear all over again that our country's obstetric care is in an extremely grave situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผดุงครรภ์(n) midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai Definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
สูติแพทย์(n) obstetrician, See also: accoucheur, Example: หญิงในชนบทยังนิยมคลอดลูกกับหมอตำแยมากกว่าจะให้สูติแพทย์ทำคลอดให้, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอทำคลอด[mø tham khløt] (n) EN: obstetrician  FR: obstétricien [ m ] ; obstétricienne [ f ]
สูติแพทย์[sūtiphaēt] (n) EN: obstetrician ; accoucheur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
obstetrician
obstetricians

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstetrician
obstetricians

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtshelfer { m } | Geburtshelfer { pl }obstetrician | obstetricians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
産科医[さんかい, sankai] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医師[さんかいし, sankaishi] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist [Add to Longdo]
婦人科医[ふじんかい, fujinkai] (n) gynecologist; obstetrician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstetrician \Ob`ste*tri"cian\, n.
   One skilled in obstetrics; an accoucheur; especially, a
   physician who specializes in obstetrics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstetrician
   n 1: a physician specializing in obstetrics [syn:
      {obstetrician}, {accoucheur}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top