ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obligee

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obligee-, *obligee*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obligee(ออบละจี') n. ผู้จำเป็นต้องทำ,ลูกหนี้,ทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obligeeผู้รับการค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeเจ้าหนี้ตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหนี้[n.] (jaonī) EN: creditor ; obligee   FR: créancier [m] ; créancière [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  obligee \ob`li*gee"\ ([o^]b`l[i^]*j[=e]"), n. [F. oblig['e], p.
     p. of obliger. See {Oblige}.]
     The person to whom another is bound, or the person to whom a
     bond is given. --Blackstone.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top