ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

objurgate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -objurgate-, *objurgate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
objurgate(vt) ประณาม, See also: ตำหนิรุนแรง, กล่าวหารุนแรง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. rebuke, condemn, abuse, Ant. praise, applause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
objurgate(ออบ'จะเกท) vt. ประณามอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
objurgate(vt) ตำหนิ, กล่าวหา, ประณาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
objurgate
objurgated
objurgates

WordNet (3.0)
chastise(v) censure severely, Syn. castigate, objurgate, chasten, correct
condemn(v) express strong disapproval of, Syn. excoriate, decry, objurgate, reprobate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Objurgate

v. t. [ imp. & p. p. Objurgated p. pr. & vb. n. Objurgating. ] [ L. objurgatus, p. p. of objurgare to chide; ob (see Ob-) + jurgare to quarrel, scold, fr. jus right, court. See Jury. ] To chide; to reprove. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top