ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nostalgic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nostalgic-, *nostalgic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nostalgic(adj) ซึ่งคิดถึงบ้าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So if you are done with your little nostalgic moment... maybe you can think a little and help me catch these guys.ถ้านายเพ้อฝันเสร็จแล้ว นายน่าจะช่วยฉันสักเล็กน้อย / ไล่จับไอ้พวกนั้นกัน Live Free or Die Hard (2007)
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Old people seem oddly nostalgic for this time in their lives.คนแก่ก็มักพูดแต่เรื่องเก่าๆนะ สำหรับครั้งนี้ที่เกิดขึ้น จะทำให้แนเหมือนกับพ่อไหม Remains of the J (2009)
Casey, Jeffrey and I were feeling nostalgic for the days of the old Buy More.เคซีย์ เจฟฟรี่ และฉัน กำลังรู้สึก คิดถึงวันก่อนๆ ของบายมอร์เก่า Chuck Versus the Couch Lock (2010)
I was nostalgic from a very early age. Cool.หนูเป็นโรคคิดถึงวันวานตั้งแต่เด็กน่ะค่ะ รู้มั้ย ทีแรกผมนึกว่าทรอยเป็นแฟน Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Chloe's 20 now, so I'm nostalgic for things like this.โคลอี้อายุ 20 และฉันคิดถึงช่วงที่เธอยังเด็ก Witch's Lament (2011)
My older kids are 20 as well, but this one kept knocking me up so now I won't get to be nostalgic until I'm 90.อายุ 20 เหมือนกัน แต่คนนี้คอยปลุกฉันตลอดคืน ตอนนี้ฉันเลยไม่คิดอะไรแบบนั้น จนกว่าจะอายุ 90 Witch's Lament (2011)
Ah, makes me nostalgic for the time when Stefan was a bunny-snacking pacifist.อ๊า ทำให้ฉันคิดถึงช่วงเวลา ตอนที่สเตฟาน ผู้รักสงบ มีอาหารว่างเป็นกระต่าย Bringing Out the Dead (2012)
You mentioning my brother makes me nostalgic about family.พี่ชายผม ทำให้ผมนึกถึงครอบครัว นายมีลูกใช่ไหม Kalele (2012)
What... what kind of freak feels nostalgic over human sacrifices?ไอ้คนบ้าแบบไหนกันที่นึกซึ้งถึงความหลัง ตอนที่บูชายันมนุษย์ The Method in the Madness (2012)
Booth has a nostalgic side, too.บูธมีด้านที่ชอบระลึกความหลังเหมือนกัน The Method in the Madness (2012)
If there's one place in the world I'm nostalgic for, it's that restaurant.หากจะมีที่ไหนในโลก ที่ฉันคิดถึงก็เป็นร้านนั่นแหละ The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nostalgicIn nostalgic moments we may tend to think of childhood as a time of almost unbroken happiness.
nostalgicShe indulged herself in nostalgic memories.
nostalgicThe orchestra struck up nostalgic music.
nostalgicThere are people who go mad for the nostalgic feel and also those who love originality.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดถึงบ้าน[khit theung bān] (adj) EN: nostalgic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nostalgic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nostalgic
nostalgically

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノスタルジック[nosutarujikku] (adj-na) nostalgic; (P) [Add to Longdo]
懐メロ[なつメロ;ナツメロ, natsu mero ; natsumero] (n) (abbr) (from 懐かしいメロディ) nostalgic melody [Add to Longdo]
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp, v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown) [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nostalgic \Nos*tal"gic\, a. [Cf. F. nostalgique.]
   Of or pertaining to nostalgia; affected with nostalgia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nostalgic
   adj 1: unhappy about being away and longing for familiar things
       or persons

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top