ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naughty

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naughty-, *naughty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naughty(adj) ซุกซน, See also: คึกคะนอง, Syn. mischievous, playful, impish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naughty(นอ'ที) adj. ไม่เชื่อฟัง, ซน, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย., See also: naughtily adv. naughtiness n., Syn. disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
naughty(adj) ซน, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, หยาบคาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nice, nice, naughty, nice, nice, nice...ดี, ดี , เกเร, ดี, ดี, ดี The Nightmare Before Christmas (1993)
There are hardly any naughty children this year.ปีนี้ไม่มีเด็กคนไหน ดื้อเลยซักคน The Nightmare Before Christmas (1993)
Naughty children never get any presents!เด็กที่ดื้อ จะไม่ได้ของขวัญซักชิ้น! The Nightmare Before Christmas (1993)
Very, very naughty.มากซนมาก Mad Max (1979)
I don't care how you put this. We're being naughty here, pal.ไม่ว่าคุณจะว่ายังไง ฉันว่าเราเกินเลยไปหน่อยแล้วนะ As Good as It Gets (1997)
She designs naughty lingerie, among her many talents.เธอออกแบบชุดชั้นในวาบหวาม Titanic (1997)
Don't be a bad boy or I'll tell your ma what a naughty little shit you are.Don't be a bad boy or I'll tell your mother what a naughty little shit you are. The Butterfly Effect (2004)
You naughty girl. I hardly recognize you.กลายเป็นคนอยู่ไม่สุข ฉันนึกไม่ถึงเลย Woman on Top (2000)
- Naughty mayor. Naughty, naughty mayor.-นายกขี้เล่นไง นายกขี้เล่น นายกขี้เล่น Hope Springs (2003)
So for those of you naughty boys expecting to see a raunchy porn video you might as well turn this off now because you're not gonna see sex.สำหรับพวกลามกทั้งหลาย ที่หวังจะดูหนังแนวปลุกใจเสือป่า จงปิดมันซะเดี๋ยวนี้เลย ...เพราะว่าสิ่งที่จะได้เห็น คือ เพศ The Girl Next Door (2004)
It is most unfair, for I have not done anything naughty!มันไม่ยุติธรรมที่สุด เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรเหลวไหลเลย Episode #1.5 (1995)
Admit it. You've been a naughty boy, haven't you?ยอมรับซะ ท่านทำเลวใช่มั้ย Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naughtyAll children can be naughty sometimes.
naughtyAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
naughtyHe was naughty when a boy.
naughtyHe was very naughty in his boyhood.
naughtyHe was very naughty when he was a little boy.
naughtyHe would swear at the naughty boys in the neighborhood.
naughtyHow naughty you are! Stop bothering me!
naughtyI can do nothing with this naughty boy.
naughtyI can not be tolerant of naughty children.
naughtyIt is very naughty of you to pull the kitten's tail.
naughtyIt was naughty of Mary to pull the kitten's tail.
naughtyI was a naughty boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ไม่สุข(adj) restless, See also: naughty, Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน, Example: น้องเป็นเด็กอยู่ไม่สุข ใครเอาไปเลี้ยงเป็นต้องปวดหัวทุกคน, Thai Definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
แก่นแก้ว(adj) naughty, See also: mischievous, Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร, Ant. เรียบร้อย, Example: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก, Thai Definition: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
หลุกหลิก[luklik] (adj) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety  FR: turbulent ; remuant ; excité
ซน[son] (adj) EN: mischievous ; naughty  FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[sukson] (adj) EN: naughty ; mischievous  FR: polisson ; espiègle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
naughty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naughty

WordNet (3.0)
naughty(adj) badly behaved
blue(adj) suggestive of sexual impropriety, Syn. gamey, juicy, naughty, risque, spicy, racy, gamy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Naughty

a. [ Compar. Naughtier superl. Naughtiest. ] 1. Having little or nothing. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

[ Men ] that needy be and naughty, help them with thy goods. Piers Plowman. [ 1913 Webster ]

2. Worthless; bad; good for nothing. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The other basket had very naughty figs. Jer. xxiv. 2. [ 1913 Webster ]

3. hence, corrupt; wicked. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

So shines a good deed in a naughty world. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Mischievous; perverse; froward; guilty of disobedient or improper conduct; as, a naughty child. [ 1913 Webster ]

☞ This word is now seldom used except in the latter sense, as applied to children, or in sportive censure. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调皮[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ,   / 調 ] naughty; mischievous; unruly #13,528 [Add to Longdo]
淘气[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ,   /  ] naughty; bad #20,604 [Add to Longdo]
顽皮[wán pí, ㄨㄢˊ ㄆㄧˊ,   /  ] naughty #23,303 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unartig; böse { adj } | unartiger | am unartigstennaughty | naughtier | naughtiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やんちゃ[yancha] (adj-na, n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n, vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
利かん坊;聞かん坊[きかんぼう, kikanbou] (n) naughty or unruly child [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白仲間[わんぱくなかま, wanpakunakama] (n) group (gang) of naughty (mischievous) boys [Add to Longdo]
腕白坊主[わんぱくぼうず, wanpakubouzu] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top