ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mystery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mystery-, *mystery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mystery(n) ความลึกลับ, See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด, Syn. strangeness, difficulty
mystery(n) เงื่อนงำ, See also: ปริศนา, Syn. riddle, puzzle
mystery(n) สิ่งแปลกประหลาด, See also: สิ่งลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
mystery(n) ศิลปะของการค้าขาย
mystery play(n) ละครเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์, Syn. mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mystery(มิส'เทอรี) n. ความลึกลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, Syn. puzzle, riddle

English-Thai: Nontri Dictionary
mystery(n) ความลึกลับ, ความพิศวง, ความประหลาดมหัศจรรย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mystery cycleชุดละครรหัสธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mystery playละครรหัสธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mysteryเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Mystery in literatureเรื่องลึกลับในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่ The Little Prince (1974)
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ The Little Prince (1974)
You're a mystery to me.คุณนี่ลึกลับจัง Day of the Dead (1985)
I want to solve this mystery as much as you guys.ฉันก็อยากไขคดีนี้ เหมือนพวกนายแหละ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
How was the court case with the mystery writer?คดีในศาลเป็นไงมั่ง กับนักเขียนลึกลับนั่น? Basic Instinct (1992)
From what we could get, there's a kind of sort of, a mystery guy involved. We're piecing together different accounts.If I lose this chance, it may not come again Hero (1992)
A mystery guy.I can't let him go no matter what I do, Hero (1992)
You know, ever since Mommy died, it's like a mystery where everything is.รู้ไหม ตั้งแต่ตอนที่แม่ตาย มันเหมือนกับเรื่องลึกลับเลย ว่าของอะไรอยู่ตรงไหน The Joy Luck Club (1993)
And began a mystery that still endures.และเริ่มสิ่งลึกลับที่ยังคงอยู่จนบัดนี้ Rapa Nui (1994)
Every woman is a mystery to be solved... but a woman hides nothing from a true lover.ผู้หญิงทุกคนจะตกเป็นทาสความลึกลับ แต่ผู้หญิงไม่อาจซ่อนสิ่งใดจากคนรัก Don Juan DeMarco (1994)
Are we talking about the Puppet Master, the infamous mystery hacker?นี่เรากำลังตามรอย"นักเชิดหุ่น" นักเจาะระบบลึกลับห่วยๆอยู่รึเปล่า ? Ghost in the Shell (1995)
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mysteryAt last he found a clue to the mystery.
mysteryDon't tell me the end of the mystery.
mysteryDo you have any clue to the mystery?
mysteryHas anybody solved this mystery?
mysteryHe had no difficulty explaining the mystery.
mysteryHe had no difficulty in explaining the mystery.
mysteryHe has an air of mystery about him.
mysteryHe looked into historical documents to solve the mystery.
mysteryHer disappearance gave zest to the mystery.
mysteryHe turned up a key to the solution of the mystery.
mysteryHow and when life began is still a mystery.
mysteryI have been absorbed in reading a mystery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้นลับ(n) mystery, Syn. สิ่งลี้ลับ, สิ่งลึกลับ
สิ่งลี้ลับ(n) mystery, Syn. สิ่งลึกลับ
ความลึกลับ(n) mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai Definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
เรื่องลึกลับ(n) mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count Unit: เรื่อง
สิ่งลี้ลับ(n) mystery, Syn. สิ่งเร้นลับ, Example: เขาเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่บันดาลให้เขาได้รับโชคใหญ่ครั้งนี้
อาถรรพ์(n) mystery, See also: enigma, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ, Example: การพบสุสานของฟาโรห์ตุตังคาเมนกลายเป็นเรื่องฮิตติดอันดับโลก และอาถรรพ์ของคำสาปนี้เป็นเรื่องแปลกพิลึก, Thai Definition: อำนาจลึกลับที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้มีอันเป็นไป
ความลี้ลับ(n) mystery, See also: enigma, Syn. ความเร้นลับ, ความลึกลับ, Example: ป่าดงดิบนี้มีสัตว์ร้ายนานาชนิดไข้ป่าที่ชุกชุมรวมทั้งอาถรรพ์ความลี้ลับจากผีป่าผีไม้วิญญาณภูติผีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ปริศนา[kaē pritsanā] (v, exp) EN: solve a mystery ; dispel a mystery
ความลึกลับ[khwām leuklap] (n) EN: mystery  FR: mystère [ m ]
ปริศนา[pritsanā] (n) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser  FR: énigme [ f ] ; devinette [ f ] ; mystère [ m ] ; colle [ f ] (fam.)
เรื่องลึกลับ[reūang leuk-lap] (n) EN: mystery  FR: mystère [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mystery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mystery

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ,     /    ] mystery; unfathomable; enigmatic #46,882 [Add to Longdo]
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ,    ] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子 #100,913 [Add to Longdo]
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ,  ] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious) #122,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detektivgeschichte { f }mystery story [Add to Longdo]
Entdeckungsreise { f }; Fahrt { f } ins Blauemystery tour [Add to Longdo]
Geheimnis { n }; Rätsel { n } | Geheimnisse { pl } | in geheimnisvolles Dunkel gehüllt | etw. Geheimnisvollesmystery | mysteries | wrapped in mystery | a dash of mystery [Add to Longdo]
Geheimtuerei { f }mystery mongering [Add to Longdo]
Krimi { m }; Kriminalgeschichte { f }mystery story; mystery novel [Add to Longdo]
Mysterienspiel { n }mystery play [Add to Longdo]
Mysterium { n }; Rätsel { n } | Mysterien { pl }mystery | mysteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P) #2,319 [Add to Longdo]
推理[すいり, suiri] (n, vs, adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P) #4,358 [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na, n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P) #4,515 [Add to Longdo]
迷宮[めいきゅう, meikyuu] (n, adj-no) mystery; maze; labyrinth; (P) #7,422 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) mystery; wonder #8,321 [Add to Longdo]
神秘[しんぴ, shinpi] (adj-na, n, adj-no) mystery; (P) #10,584 [Add to Longdo]
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na, n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P) #19,273 [Add to Longdo]
ブラックスポッティドバタフライフィッシュ;ミステリーバタフライ[burakkusupotteidobatafuraifisshu ; misuteri-batafurai] (n) black-spotted butterflyfish (Chaetodon nigropunctatus); mystery butterflyfish [Add to Longdo]
ミステリ(P);ミステリー(P)[misuteri (P); misuteri-(P)] (n) mystery; (P) [Add to Longdo]
ミステリーサークル[misuteri-sa-kuru] (n) mystery circle; crop circle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystery \Mys"ter*y\, n.; pl. {Mysteries}. [OE. mistere, OF.
   mestier, F. m['e]tier, L. ministerium. See {Ministry}.]
   1. A trade; a handicraft; hence, any business with which one
    is usually occupied.
    [1913 Webster]
 
       Fie upon him, he will discredit our mystery. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And that which is the noblest mystery
       Brings to reproach and common infamy. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A dramatic representation of a Scriptural subject, often
    some event in the life of Christ; a dramatic composition
    of this character; as, the Chester Mysteries, consisting
    of dramas acted by various craft associations in that city
    in the early part of the 14th century.
    [1913 Webster]
 
       "Mystery plays," so called because acted by
       craftsmen.              --Skeat.
    [1913 Webster] Mystic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystery \Mys"ter*y\ (m[i^]s"t[~e]r*[y^]), n.; pl. {Mysteries}
   (m[i^]s"t[~e]r*[i^]z). [L. mysterium, Gr. mysth`rion, fr.
   my`sths one initiated in mysteries; cf. myei^n to initiate
   into the mysteries, fr. my`ein to shut the eyes. Cf. {Mute},
   a.]
   1. A profound secret; something wholly unknown, or something
    kept cautiously concealed, and therefore exciting
    curiosity or wonder; something which has not been or can
    not be explained; hence, specifically, that which is
    beyond human comprehension.
    [1913 Webster]
 
       We speak the wisdom of God in a mystery. --1 Cor.
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
       If God should please to reveal unto us this great
       mystery of the Trinity, or some other mysteries in
       our holy religion, we should not be able to
       understand them, unless he would bestow on us some
       new faculties of the mind.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of secret religious celebration, to which none were
    admitted except those who had been initiated by certain
    preparatory ceremonies; -- usually plural; as, the
    Eleusinian mysteries.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The consecrated elements in the eucharist.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything artfully made difficult; an enigma.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mystery
   n 1: something that baffles understanding and cannot be
      explained; "how it got out is a mystery"; "it remains one
      of nature's secrets" [syn: {mystery}, {enigma}, {secret},
      {closed book}]
   2: a story about a crime (usually murder) presented as a novel
     or play or movie [syn: {mystery}, {mystery story},
     {whodunit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top