ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

musical

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -musical-, *musical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, See also: band, Syn. orchestra

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
musical(adj) เกี่ยวกับดนตรี, See also: ในทางดนตรี, ซึ่งมีทักษะทางดนตรี, Syn. talented, musically inclined
musical(adj) ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, เสนาะหู, Syn. harmonious, tuneful, sweet, pleasing, Ant. tuneles, harsh
musical(n) ละครเพลง, See also: ภาพยนตร์เพลง, ละครชวนหัวประกอบดนตรี
musicale(n) การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี, See also: การรวมตัวเพื่อฟังดนตรี, Syn. concert, recital, solo performance
musically(adv) ทางดนตรี
musicality(n) การแสดงละครประกอบดนตรี
musical chairs(n) เกมเก้าอี้ดนตรี
musical instrument(n) เครื่องดนตรี, Syn. instrument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
musical(มิว'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับดนตรี, ซึ่งมีเสียงไพเราะ, See also: musicality n. musicale n. การประชุมฟังดนตรี
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
musical(adj) ไพเราะ, เสนาะหู, เกี่ยวกับเสียงดนตรี
musically(adv) ทางดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
musical comedyสุขนาฏกรรมเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musical accompanimentการทำดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]
Musical analysisการวิเคราะห์เพลง [TU Subject Heading]
Musical criticismการวิจารณ์เพลง [TU Subject Heading]
Musical formสังคีตลักษณ์ [TU Subject Heading]
Musical instrument collectionsงานสะสมเครื่องดนตรี [TU Subject Heading]
Musical Instrument Digital Interfaceกฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Musical instrumentsเครื่องดนตรี [TU Subject Heading]
Musical instruments, Electronicเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Musical intervals and scalesระดับเสียงและบันไดเสียงดนตรี [TU Subject Heading]
Musical meter and rhythmอัตราจังหวะและจังหวะดนตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Musical Band for Procession(n) วงโยธวาทิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก Don Juan DeMarco (1994)
You just bought yourself a piece of musical historyลุงเพิ่งซื้อเครื่องดนตรีชิ้นประวัติศาสตร์ The Legend of 1900 (1998)
Please accept this... small musical tokenช่วยกรุณารับ จานเสียงนี้ไว้ด้วย The Legend of 1900 (1998)
This is a violin... a musical instrument from Europe.เรียกว่า ไวโอลินจ้ะ เป็นเครื่องดนตรีของชาวยุโรป The Red Violin (1998)
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์ The Time Machine (2002)
This year's spring musical is a story, burning passion and blazing Tommy guns.งานเพลงประจำฤดูใบไม้ผลิปีนี้เกี่ยวกับ fiery passion and blazing Tommy guns A Walk to Remember (2002)
- I don't play a musical instrument?-ผมเล่นดนตรีไม่เป็น Love Actually (2003)
Hey, how about cannon-styled musical toilet seats that play "Bridge Over Troubled Water" when you take a dump?เอางี้มั้ย เอาโถชักโครกรูปปืนใหญ่ ที่มีเสียงดนตรีด้วยซะเลยเป็นไง เอาแบบมีเพลง บริดจ์ โอเวอร์ ทรับเบิ้ล วอเตอร์ บรรเลง ตอนที่เรานั่งอึดีมั้ย Hope Springs (2003)
You walk out into the street and you hear some people having kind of a loud conversation about a musical act and they are passing headphones back and forth and going this is great!คุณเดินออกไปตามถนน แล้วก็ได้ยินคนคุยกันเสียงดัง เกี่ยวกับวงดนตรี The Corporation (2003)
Say, we heard back from the Musical Festival have you?เอาละเราได้คำตอบรับการประกวด แล้วพวกเธอล่ะ Swing Girls (2004)
I know that sounds bad, but I'm just doing musical arm farts.อย่าเข้าใจผิดนะ ฉันแค่ลอง ทำจั๊กกะแร้ตดเท่านั้นเอง Robots (2005)
Did you like the musical last night?คุณชอบเพลงจากหนังเมื่อคืนรึเปล่า Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musicalCan you play any musical instruments?
musicalDidn't you see the musical?
musicalDid you come from a musical family?
musicalDoes a child's musical talent depend on heredity?
musicalDo you play a musical instrument?
musicalEverybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success.
musicalHe is a man of musical ability.
musicalHe is descended from a musical family.
musicalHe is what we call a musical genius.
musicalHer musical talent was indifferent.
musicalHis musical ability was fostered in Vienna.
musicalHis next production was a very ambitious musical.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ดนตรี(n) musical chairs, Example: งานปีใหม่ปีนี้ มีการเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วย, Thai Definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มีผู้เล่นมากกว่าเก้าอี้หนึ่งคน แย่งกันนั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดแล้วคัดผู้ที่ไม่ได้นั่งออก
สังคีต(n) music, See also: musicale, concert, Thai Definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โน้ตดนตรี(n) note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai Definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เครื่องดนตรี(n) musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count Unit: ชิ้น, ชนิด
ละครร้อง(n) musical comedy, See also: lyric drama, Example: ละครร้องและละครพูดเป็นละครแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากละครตะวันตก, Count Unit: คณะ, โรง, Thai Definition: ละครคล้ายละครพูด ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง คล้ายละครรำ แต่เรื่องแสดงมักเป็นเรื่องปัจจุบัน
ลิเก(n) Thai traditional dramatic performance, See also: musical folk drama, Syn. ยี่เก, นาฏดนตรี, Example: ปัจจุบันนี้เรื่องสังข์ทองก็ยังเป็นเรื่องที่นิยมเล่นในลิเกอยู่, Thai Definition: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
ลูกฆ้อง(n) melodious sound, See also: musical sound from beating a gong, Thai Definition: ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่
นาฏดนตรี(n) musical drama, See also: musical folk drama, traditional melodrama, Syn. ลิเก, ยี่เก, Example: ที่บ้านชอบพากันไปชมนาฏดนตรีที่จัดประกวดกัน, Count Unit: โรง, คณะ, Thai Definition: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
ไม้นวม(n) musical instrument, See also: padded xylophone hammer, xylophone stick, soft stick, Thai Definition: ไม้ตีระนาดพันด้วยนวม
คนธรรพศาสตร์(n) musical science, See also: science of music and singing, Thai Definition: วิชาดนตรีและขับร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค์[duriyāng] (n) EN: musical instrument ; orchestra
จะเข้[jakhē] (n) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither  FR: luth [ m ]
การแต่งเพลง[kān taeng phlēng] (n, exp) EN: composing a song ; writing a music ; composition  FR: composition musicale [ f ]
เก้าอี้ดนตรี[kao-ī dontrī] (n, exp) EN: musical chairs  FR: chaise musicale [ f ]
คณะดนตรี[khana dontrī] (n, exp) EN: band ; philharmonic orchestra  FR: groupe musical [ m ] ; orchestre philarmonique [ m ]
คอหนังเพลง[khø nang phlēng] (n, exp) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [ m ]
คอนเสิร์ต[khønsoēt] (m) EN: concert ; musical performance  FR: concert [ m ]
คนธรรพศาสตร์[khonthanphasāt] (n) EN: musical science
เครื่องดนตรี[khreūang dontrī] (n, exp) EN: (musical) instrument  FR: instrument (de musique) [ m ]
ละครเพลง[lakhøn phlēng] (n, exp) EN: musical theatre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
musical
musicals
musically
musicality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
musical
musicals
musically
musical-box
musical-boxes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐器[yuè qì, ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ,   /  ] musical instrument #11,883 [Add to Longdo]
乐曲[yuè qǔ, ㄩㄝˋ ㄑㄩˇ,   /  ] musical composition #16,035 [Add to Longdo]
重奏[chóng zòu, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ,  ] musical ensemble of several instruments (e.g. duet 二重奏 or trio 三重奏) #40,864 [Add to Longdo]
音阶[yīn jiē, ㄧㄣ ㄐㄧㄝ,   /  ] musical scale #44,959 [Add to Longdo]
乐音[yuè yīn, ㄩㄝˋ ㄧㄣ,   /  ] musical note; tone #64,481 [Add to Longdo]
简谱[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ,   /  ] musical stave #78,562 [Add to Longdo]
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ,   /  ] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone #159,997 [Add to Longdo]
八音盒[bā yīn hé, ㄅㄚ ㄧㄣ ㄏㄜˊ,   ] musical box [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musical { n }musical [Add to Longdo]
Musikbegleitung { f }musical accompaniment [Add to Longdo]
Musikinstrument { n } [ mus. ] | Musikinstrumente { pl }musical instrument | musical instruments [Add to Longdo]
Singspiel { n } | Singspiele { pl }musical comedy | musical comedies [Add to Longdo]
Spieldose { f }musical box [Add to Longdo]
Spieluhr { f }musical clock [Add to Longdo]
Tonkunst { f }musical art [Add to Longdo]
Wunschkonzert { n }musical request programme [Add to Longdo]
musikalisch { adj } | musikalischer | am musikalischstenmusical | more musical | most musical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
音楽[おんがく, ongaku] (n) music; musical movement; (P) #233 [Add to Longdo]
楽曲[がっきょく, gakkyoku] (n) musical composition; tune; (P) #567 [Add to Longdo]
演奏[えんそう, ensou] (n, vs) musical performance; (P) #1,382 [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) #1,501 [Add to Longdo]
復活[ふっかつ, fukkatsu] (n, vs, adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) #1,650 [Add to Longdo]
ミュージカル[myu-jikaru] (n) musical; (P) #2,740 [Add to Longdo]
楽器[がっき, gakki] (n, adj-no) musical instrument; (P) #2,806 [Add to Longdo]
アレンジ[arenji] (vs) (1) to arrange; (n, vs) (2) (abbr) (See アレンジメント, 編曲) (musical) arrangement; (P) #4,735 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (sheet) music; (musical) note; (musical) score #5,782 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Musical \Mu"sic*al\, a. [Cf. F. musical.]
   Of or pertaining to music; having the qualities of music; or
   the power of producing music; devoted to music; melodious;
   harmonious; as, musical proportion; a musical voice; musical
   instruments; a musical sentence; musical persons.
   [1913 Webster]
 
   {Musical box}, or {Music box}, a box or case containing
    apparatus moved by clockwork so as to play certain tunes
    automatically. The apparatus may be driven by a wind-up
    spring mechanism or by batteries.
 
   {Musical fish} (Zool.), any fish which utters sounds under
    water, as the drumfish, grunt, gizzard shad, etc.
 
   {Musical glasses}, glass goblets or bowls so tuned and
    arranged that when struck, or rubbed, they produce musical
    notes. Cf. {Harmonica}, 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Musical \Mu"sic*al\, n.
   1. Music. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To fetch home May with their musical. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A social entertainment of which music is the leading
    feature; a musical party. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A drama in which music and song are prominent features; a
    musical drama or musical play; as, Oklahoma! was a
    breakthrough in the form and popularity of the musical.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 musical
   adj 1: characterized by or capable of producing music; "a
       musical evening"; "musical instruments"
   2: talented in or devoted to music; "comes from a very musical
     family" [ant: {nonmusical}, {unmusical}]
   3: characteristic of or resembling or accompanied by music; "a
     musical speaking voice"; "a musical comedy" [ant:
     {nonmusical}, {unmusical}]
   4: containing or constituting or characterized by pleasing
     melody; "the melodious song of a meadowlark" [syn:
     {melodious}, {melodic}, {musical}] [ant: {unmelodic},
     {unmelodious}, {unmusical}]
   n 1: a play or film whose action and dialogue is interspersed
      with singing and dancing [syn: {musical}, {musical comedy},
      {musical theater}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 musical
  musical

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Musical /miːuːzikəl/ 
  musical

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 musical /myzikɑl/
  1. musical
  2. musical

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 musical
  1. musical
  2. musical

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top