ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multimedia

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multimedia-, *multimedia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multimedia(adj) ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์, See also: ซึ่งใช้มัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์
multimedia(n) การใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์, See also: มัลติมีเดีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multimedia(มัลทิ'มีเดีย) n. หลายสื่อ, สื่อรวมของเสียง กราฟฟิกส์ และ วีดีโอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multimedia๑. สื่อประสม๒. สื่อหลายแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multimedia๑. สื่อประสม๒. สื่อหลายแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multimedia; intermedia; mixed mediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multimediaสื่อประสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimediaสื่อประสม, มัลติมีเดีย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multimediaสื่อหลายแบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimediaสื่อการสอนหลายๆอย่าง [การแพทย์]
Multimedia (Art)ศิลปะสื่อผสม [TU Subject Heading]
Multimedia system in educationระบบมัลติมีเดียในการศีกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimedia systemsระบบมัลติมีเดีย [TU Subject Heading]
Multimedia systems industryอุตสาหกรรมระบบมัลติมีเดีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the most advanced personal multimedia terminal ever made.สุดยอดเครื่องพกพาที่เคยมีมา Appleseed Ex Machina (2007)
Your multimedia system is loading.ระบบ multimedia ของท่านกำลังโหลด Babylon A.D. (2008)
I would like to honor her contributions by tackling... a multimedia project with Mercedes.เพื่อให้เกียรติเธอ ผมอยากทำ โปรเจคมัลติมีเดีย - กับเมอร์เซดีส The Power of Madonna (2010)
At that time, there wasn't a high chance of success for a multimedia cafe, so it was postponed.แต่ในตอนนั้น มีความเสี่ยงสูง ที่ Multimedia Cafe แบบนี้อาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดี เราจึงชลอโครงการเอาไว้ก่อน Episode #1.13 (2010)
Brij Nath. Playboy. Multimedia tycoon.บริจ นาธ เพลย์บอย เจ้าพ่อ โทรคมนาคม Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I use movies as one of my tools, but I also use a variety of other multimedia techniques.ฉันใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อหลัก แต่ก็ใช้มัลติมีเดียอื่นๆ อีกมากมาย Bad Teacher (2011)
Room for nine in a full-leather interior, multimedia center with active noise control.มีที่สำหรับ 9 คน ภายในบุหนังทั้งหมด มีศูนย์รวมความบันเทิง พร้อมตัวควบคุมเสียงรบกวน Taking Account (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
multimedia
multimedia
multimedia's
multimedia's

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多媒体[duō méi tǐ, ㄉㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ,    /   ] multimedia #6,534 [Add to Longdo]
电教[diàn jiào, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ,   /  ] multimedia education (abbr. for 電化教育|电化教育) #35,594 [Add to Longdo]
电化教育[diàn huà jiào yù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ,     /    ] multimedia education; abbr. to 電教|电教 #65,336 [Add to Longdo]
多媒体资讯[duō méi tǐ zī xùn, ㄉㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗ ㄒㄩㄣˋ,      /     ] multimedia information [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multimedia...multimedia [Add to Longdo]
Multimedia-Präsentation { f }multimedia presentation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチ[maruchi] (n, vs) (abbr) multi- (e.g. multimedia, multilevel marketing, multi-post); (P) #6,889 [Add to Longdo]
マルチメディア[maruchimedeia] (n) multimedia; (P) #15,596 [Add to Longdo]
マルチメディアエクステンション[maruchimedeiaekusutenshon] (n) { comp } multimedia extension; MMX [Add to Longdo]
マルチメディアタイトル[maruchimedeiataitoru] (n) { comp } multimedia title [Add to Longdo]
マルチメディアデータベース[maruchimedeiade-tabe-su] (n) { comp } multimedia database; MDB [Add to Longdo]
マルチメディアパソコン[maruchimedeiapasokon] (n) { comp } multimedia personal computer [Add to Longdo]
マルチメディア通信[マルチメディアつうしん, maruchimedeia tsuushin] (n) { comp } multimedia communication [Add to Longdo]
複合媒体[ふくごうばいたい, fukugoubaitai] (n) multimedia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マルチメディア[まるちめでいあ, maruchimedeia] multimedia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multimedia
   n 1: transmission that combine media of communication (text and
      graphics and sound etc.) [syn: {multimedia}, {multimedia
      system}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top