ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moonlight

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moonlight-, *moonlight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moonlight(adj) เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์, See also: เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
moonlight(n) แสงจันทร์, Syn. moonshine, effulgence
moonlight(vi) ทำงานแห่งที่สอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำงานเพิ่มจากงานหลัก, ทำงานพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moonlight(มูน'ไลทฺ) n., adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
moonlight(n) แสงจันทร์, การหาลำไพ่, การทำงานกลางคืน, การเที่ยวกลางคืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
Is there enough magic out there in the moonlight to make this dream come true?มีสิ่งอัศจรรย์อยู่ข้างนอก ท่ามกลางแสงจันทร์มั้ย เพื่อทำให้ฝันนี้เป็นจริง Field of Dreams (1989)
I remember the moonlight coming in through the open window and her face had the most incredible glow.ฉันจำได้ถึงแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาผ่านทางหน้าต่าง แล้วหน้าของเธอ ก็สว่างสวยมากๆเลยล่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
# The moonlight urges me to confess #~แสงจันทร์กระตุ้นปม ให้รู้สึกสับสน~ Dasepo Naughty Girls (2006)
The window is closed, but the moonlight seaps in*เมื่อปิดหน้าต่าง แสงจันทรืยังสาดส่อง* Dasepo Naughty Girls (2006)
Or is the moonlight love?*หรือเป็นแสงจันทร์แห่งความรักกันแน่* Dasepo Naughty Girls (2006)
"When I Iook at the sky I see the moonlight ""เมื่อฉันมองดูท้องฟ้า ฉันเห็นแสงจันทร์" Namastey London (2007)
Then she can meet Garth tonight at the moonlight howl.งั้นเธอมาเจอการ์ทได้คืนนี้ ตอนหอนพระจันทร์ Alpha and Omega (2010)
Guys, we got to get ready for the moonlight howl.นี้พวกนาย เราต้องเตรียมตัวหอนพระจันทร์นะ Alpha and Omega (2010)
Hey, it's disco night at the Moonlight Roller Rink tonight.เฮ้ มีงานดิสโก้ ที่ Moonlight Roller Rink ใน Glendale คืนนี้ The Einstein Approximation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moonlightAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
moonlightAt night she used to dream of the country and the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
moonlightFarmers often moonlight to supplement their incomes.
moonlightShe missed the field of daisies and the apple trees dancing in the moonlight.
moonlightShe turned off the lights so she could enjoy the moonlight.
moonlightThe couple walked holding hands in the moonlight.
moonlightThe island showed black in the moonlight.
moonlightThe little cabin was bathed in moonlight.
moonlightThe moonlight reflected on the lake.
moonlightThe moonlight shone brightly.
moonlightThe other animals of the forest came to watch the wedding dance and they too danced all night in the moonlight.
moonlightWe respond to the delicate beauty of the cherry blossoms in the spring moonlight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสงเดือน(n) moonlight, See also: moonshine, Syn. แสงจันทร์, Example: พอดิ้นกันไปใครร้อนก็ออกมารับลมกลางสวนมะพร้าวข้างนอก ชมแสงดาว แสงเดือน แล้วก็กลับเข้ามาวาดลีลา ต่ออย่างสบายใจ, Thai Definition: ความสว่างที่เปล่งออกมาจากดวงจันทร์
แสงจันทร์(n) moonlight, See also: moonbeam, Syn. แสงเดือน, Example: หล่อนยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์, Thai Definition: แสงที่ส่องมาจากดวงจันทร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูกะปะ[ngū kapa] (n, exp) EN: Malayan Pit-viper ; Marble Pit-viper ; Moonlight Pit-viper ; pit viper
แสงจันทร์[saēngjan] (n) EN: moonlight ; moonbeam  FR: clair de lune [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOONLIGHT
MOONLIGHTING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moonlight

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月光[yuè guāng, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ,  ] moonlight #9,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月光[げっこう, gekkou] (n) moonlight; moonbeam; (P) #10,974 [Add to Longdo]
月下[げっか, gekka] (n) in the moonlight #15,118 [Add to Longdo]
ムーンライター[mu-nraita-] (n) moonlighter [Add to Longdo]
ムーンライト[mu-nraito] (n) moonlight [Add to Longdo]
花天月地[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight [Add to Longdo]
金波[きんぱ, kinpa] (n) golden waves; moonlight [Add to Longdo]
金波銀波[きんぱぎんぱ, kinpaginpa] (n) sparkling waves; waves sparkling in the moonlight or with the light of the rising (setting) sun [Add to Longdo]
月影[げつえい;つきかげ, getsuei ; tsukikage] (n) moonlight; moon; moonbeams [Add to Longdo]
月下に[げっかに, gekkani] (adv) in the moonlight [Add to Longdo]
月色[げっしょく, gesshoku] (n) moonlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moonlight \Moon`light`\ (m[=oo]n"l[imac]t`), n.
   The light of the moon. -- a. Occurring during or by
   moonlight; characterized by moonlight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moonlight \Moon"light`\ (m[=oo]n"l[imac]t`), v. i.
   to work at a second job in addition to one's main occupation;
   -- often done at night.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moonlight
   n 1: the light of the Moon; "moonlight is the smuggler's enemy";
      "the Moon was bright enough to read by" [syn: {moonlight},
      {moonshine}, {Moon}]
   v 1: work a second job, usually after hours; "The law student is
      moonlighting as a taxi driver"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top