ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moneymaking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moneymaking-, *moneymaking*, moneymak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moneymaking(n) ความมั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moneymaking(มัน'นีเมคิง) adj. กำไร, ซึ่งทำเงินได้, ซึ่งให้กำไรเป็นเงิน. n. การทำเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moneymakingBe engrossed in moneymaking.
moneymakingShe is always thinking of moneymaking schemes.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
moneymaking

Japanese-English: EDICT Dictionary
殖財[しょくざい, shokuzai] (n) moneymaking [Add to Longdo]
儲け主義[もうけしゅぎ, moukeshugi] (n) moneymaking orientation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Money-making \Mon"ey-mak`ing\, n.
   The act or process of making money; the acquisition and
   accumulation of wealth.
   [1913 Webster]
 
      Obstinacy in money-making.        --Milman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Money-making \Mon"ey-mak`ing\, a.
   1. Affording profitable returns; lucrative; as, a
    money-making business. Opposite of {unprofitable}.
    [1913 Webster]
 
   2. Successful in gaining money, and devoted to that aim; as,
    a money-making man.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moneymaking
   adj 1: producing a sizeable profit; "a remunerative business"
       [syn: {lucrative}, {moneymaking}, {remunerative}]
   2: profit oriented; "a commercial book"; "preached a mercantile
     and militant patriotism"- John Buchan; "a mercenary
     enterprise"; "a moneymaking business" [syn: {mercantile},
     {mercenary}, {moneymaking(a)}]
   n 1: the act of making money (and accumulating wealth)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top