ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misdealing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misdealing-, *misdealing*, misdeal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misdealing
misdeal
misdeals
misdealt

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misdeal(vi) ตกลงผิด
misdealer(n) ผู้ตกลงผิด

WordNet (3.0)
misdeal(n) an incorrect deal
misdeal(v) deal cards wrongly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Misdealv. t. & i. [ imp. & p. p. Misdealt p. pr. & vb. n. Misdealing. ] To deal or distribute wrongly, as cards; to make a wrong distribution. [ 1913 Webster ]

Misdealn. The act of misdealing; a wrong distribution of cards to the players. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On a misdeal, you bury the card, finish out the hand.Bei einem Misdeal, wird die Karte begraben, mach mit dem Stapel weiter. Bluff (2006)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top