ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misapprehend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misapprehend-, *misapprehend*, misapprehen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misapprehend(vt) เข้าใจผิด (คำทำการ), Syn. misunderstand, Ant. understand, apprehend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misapprehend(มิสแอพรีเฮนดฺ') vt. เข้าใจผิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
misapprehend(vt) เข้าใจผิด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misapprehend
misapprehends
misapprehended
misapprehending

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misapprehend \Mis*ap`pre*hend"\, v. t.
   To take in a wrong sense; to misunderstand. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misapprehend
   v 1: interpret in the wrong way; "Don't misinterpret my comments
      as criticism"; "She misconstrued my remarks" [syn:
      {misconstrue}, {misinterpret}, {misconceive},
      {misunderstand}, {misapprehend}, {be amiss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top