ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

midweekly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midweekly-, *midweekly*, midweek
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midweekly(adv) กลางอาทิตย์, See also: กลางสัปดาห์
midweek(n) กลางอาทิตย์, See also: วันพุธ, กลางสัปดาห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yup, and I'm ready for my midweek weigh-in.ค่ะ แต่หนูพร้อมแล้ว Home (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
midweek

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midweek

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wochenmitte { f }midweek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 midweekly \midweekly\ adj.
   occurring during the middle of the week; as, a midweekly
   prayer meeting.
 
   Syn: midweek.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 midweekly
   adj 1: occurring during the middle of the week; "midweekly
       prayer meetings"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top