ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metastatic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metastatic-, *metastatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metastatic(adj) เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเนื้อร้าย
metastatically(adv) อย่างแพร่กระจายเนื้อร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]
Metastatic Tumorsมะเร็งที่แพร่กระจาย, เนื้องอกมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่น, มะเร็งทุติยภูมิ, มะเร็งที่มาสู่รังไข่, เนื้องอกที่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Metastatic Tumors, Osteoblasticเนื้องอกออสตีโอบลาสท์ที่กระจายไป [การแพทย์]

WordNet (3.0)
metastatic(adj) relating to or affected by metastasis

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Metastatic

a. Of, pertaining to, or caused by, metastasis; as, a metastatic abscess; the metastatic processes of growth; a metastatic tumor. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer, เราสามารถบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เนื้อร้ายแพร่กระจายไปทั่ว Love & Other Drugs (2010)
Mitch Barnett, metastatic prostate cancer.มิทช์ บาร์เน็ท มะเร็งต่อมลูกหมาก 50/50 (2011)
Metastatic breast cancer survival rate is said to be 50% over 2 years.อัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ๕๐ เปอร์เซนต์จะอยู่ได้มากกว่า ๒ ปี Episode #2.7 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
metastatic

Japanese-English: EDICT Dictionary
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top