ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metastasis

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metastasis-, *metastasis*, metastasi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส)(n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metastasis(n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย, Syn. cancer, change

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metastasisการแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Metastasis, Blow outโป่งพองออกจนแตก [การแพทย์]
Metastasis, Distanceแพร่กระจายไปอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปจากก้อน [การแพทย์]
Metastasis, Distantการแพร่กระจายไปไกลๆ, กระจายไปที่อวัยวะห่างไกล [การแพทย์]
Metastasis, Hematogenousการแพร่กระจายทางเลือด [การแพทย์]
Metastasis, Osteoblasticการแพร่กระจายชนิดสร้างกระดูก [การแพทย์]
Metastasis, Osteolyticการแพร่กระจายชนิดทำลายกระดูก [การแพทย์]
Metastasis, Regional Lymph Nodeการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
metastasis(n) the spreading of a disease (especially cancer) to another part of the body

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Metastasis

n.; pl. Metastases [ L., transition, fr. Gr. &unr_;, fr. &unr_; to place in another way; &unr_; after + &unr_; to place. ] 1. (Theol.) A spiritual change, as during baptism. [ 1913 Webster ]

2. (Med.) A change in the location of a disease, as from one part to another. Dunglison. [ 1913 Webster ]

3. Especially: The migration of cancerous or malignant cells from the site of their origin to other parts of the body. Such cells may migrate to multiple new locations, making therapy more difficult and often leading to death. [ PJC ]

4. (Physiol.) The act or process by which matter is taken up by cells or tissues and is transformed into other matter; in plants, the act or process by which are produced all of those chemical changes in the constituents of the plant which are not accompanied by a production of organic matter; metabolism. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Metastasis is just a fancy word for screws around.ระบบเผาผลาญมันซับซ้อน มันทำลายได้ทั่วไป Not Cancer (2008)
We have to remove it now, or we risk metastasis.เราต้องผ่าตัดมันออกด่วน ก่อนจะลามไปมากกว่านี้ 50/50 (2011)
This shows bone metastasis in the femur.นี่เป็นภาพแสดงตำแหน่งแพร่กระจายไปกระดูกต้นขา The Twist in the Plot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
metastasis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metastase { f }; Tochtergeschwulst { f } [ med. ] | Metastasen { pl } | Metastasen bildendmetastasis | metastases | metastatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転移[てんい, ten'i] (n, vs, adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) #10,873 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top