ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

messy

M EH1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messy-, *messy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
messy(adj) ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. untidy, sloppy, Ant. neat, tidy
messy(adj) ซึ่งยุ่งยากใจ, See also: สับสน, ซึ่งลำบากใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy

English-Thai: Nontri Dictionary
messy(adj) ยุ่ง, สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ลำบากใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Messyความเลอะเทอะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jasmine, Jafar, now let's put this whole messy business behind us.จัสมิน จาฟา เอาละ ทิ้งเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังดีกว่า นะ Aladdin (1992)
You better put something on. It's a messy job we've got ahead of us.ไปเปลี่ยนชุดไป เดี๋ยวเปื้อน The Cement Garden (1993)
Just give it a good once-over. What you need to take care of are the really messy parts.เพียงแค่ให้มันที่ดีครั้งหนึ่งในช่วง สิ่งที่คุณต้องดูแลเป็นส่วนยุ่งจริงๆ Pulp Fiction (1994)
But you realize that we in the diplomat business must avoid messy situations.แต่คุณก็ทำให้เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งๆจนได้ Ghost in the Shell (1995)
To find where my wearing messy it was.เพื่อสะสางเรื่องหย่ากับภรรยาผมน่ะสิ The Jackal (1997)
-lt was real messy though.- หัวยุ่งดีด้วย Frailty (2001)
I love you love how all Messy itI love you love how all Messy it Sex Is Zero (2002)
Was I this messy a person?ฉันเป็นคนสกปรกเหรอ? Be with You (2004)
The house is rather messy today.บ้านรกหน่อยนะวันนี้ Innocent Steps (2005)
Messy diapers and the drooling and the this and the-ผ้าอ้อมสกปรกและน้ำลายและนี่และ.. Happily N'Ever After (2006)
you're place is clean when it's messy I don't like it here, there's also wine thanksห้องคุณสะอาดนะครับ ฉันไม่ชอบ เวลามันสกปรกน่ะค่ะ นี่ครับ ไวน์ Sapuri (2006)
Messy stations slow things down.ฐานรกๆ ทำให้งานช้าลง Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messyMy hair is so messy!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[kapoēpkapāp] (adv) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled
ยุ่ง[yung] (x) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj  FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MESSY M EH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messy (j) mˈɛsiː (m e1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich; schmuddelig { adj } | unordentlicher | am unordentlichstenmessy | messier | messiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くちゃくちゃ[kuchakucha] (adv, adv-to, adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no, adj-na, adv, adv-to, vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごみごみ[gomigomi] (adv, adv-to, vs) (on-mim) squalid; messy [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na, n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
ふしだら[fushidara] (adj-na, n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[bechabecha] (adj-na, adv, vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref, adj-no, n) (2) miscellaneous; (P) [Add to Longdo]
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na, n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  messy
      adj 1: dirty and disorderly; "a mussy fussy bedroom"; "a child's
             messy eating habits" [syn: {messy}, {mussy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top