ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mentation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mentation-, *mentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล, การอภิปราย, การถกเถียง, บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์, ข้อสรุป, ข้ออนุมาน, Syn. discussion
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม, ภาวะที่ถูกเพิ่ม, ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase, Ant. decrease
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ, การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก, การบูดเบี้ยว, การปลุกปั่น, ความตื่นเต้น
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น, การกระตุ้น, การปลุกระดม, การชโลมด้วยน้ำอุ่น, การทายา, Syn. instigtion
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ, การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ, ความโศกเศร้า,
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling

English-Thai: Nontri Dictionary
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม, การขยาย
experimentation(n) การทดลอง, วิธีทดลอง, การทดสอบ
fermentation(n) การหมัก, ขบวนการหมัก
lamentation(n) ความเศร้าโศก, การคร่ำครวญ, ความเสียใจ, ความโทมนัส
ornamentation(n) การประดับ, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [ f ] ; nourriture végétarienne [ f ] ; alimentation végétarienne [ f ]
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [ f ]
การแบ่งส่วนตลาด[kān baengsuan talāt] (n, exp) EN: market segmentation ; segmenting  FR: segmentation du marché [ f ]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[kān baengsuan talāt tām phreuttikam] (n, exp) EN: behavioral segmentation
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์[kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan] (n, exp) EN: behavioristic segmentation
การให้อาหาร[kān hai āhān] (n, exp) FR: alimentation [ f ] ; nourrissage [ m ]
การอิมพลีเมนต์[kān imphlīmēn] (n) EN: implementation
การหมัก[kān mak] (n) FR: fermentation [ f ]
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation

WordNet (3.0)
thinking(n) the process of using your mind to consider something carefully, Syn. mentation, intellection, cerebration, thought, thought process

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
mentation

n. the process of thinking (especially thinking carefully); mental activity.
Syn. -- thinking, thought, cerebration, intellection. [ WordNet 1.5 ]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n, vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) #2,240 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] (n, vs) measurement; measure; instrumentation; (P) #8,511 [Add to Longdo]
補完[ほかん, hokan] (n, vs) complementation; supplementation; completion; (P) #9,095 [Add to Longdo]
補充[ほじゅう, hojuu] (n, adj-no) (1) supplementation; supplement; replenishment; replenishing; replacement; refilling; (vs) (2) to replace; to refill; to replenish; (P) #9,449 [Add to Longdo]
補欠[ほけつ, hoketsu] (n, vs, adj-no) (1) filling a vacancy; supplementation; (2) substitute; deputy; alternate; spare; (P) #11,727 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top