ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melodramatically

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melodramatically-, *melodramatically*, melodramatical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melodramatically(adv) อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sylvia, as you announced so melodramatically to the world...ชื่อนี้ที่คุณประกาศก้องให้โลกรู้ The Truman Show (1998)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melodramatically

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melodramatic \Mel`o*dra*mat"ic\, a. [Cf. F. m['e]lodramatique.]
   Of or pertaining to melodrama; like or suitable to a
   melodrama; unnatural in situation or action. --
   {Mel`o*dra*mat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melodramatically
   adv 1: as in a melodrama; "here, the hero is melodramatically
       reunited with the heroine"
   2: in an overly emotional manner; "she acted melodramatically
     when she called for help"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top