ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manners

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manners-, *manners*, manner
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manners(n) มารยาทสังคม
manners(n) ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า? The Cement Garden (1993)
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา? In the Name of the Father (1993)
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก Snow White: A Tale of Terror (1997)
I do hope, however, she has the good manners to learn her lesson and to remember that there is no action without consequence.หวังว่ายายแก่นั่นคงจะมีสมองพอจะเรียนรู้ได้มั่ง ว่าการกระทำทุกอย่างต้องมีผลตามมา The Matrix Revolutions (2003)
You're not the first to forget your manners in front of his paintings.เธอไม่ใช่คนแรกหรอกที่ทำท่าทางแบบนั้น เมื่อเห็นผลงานของเขา Girl with a Pearl Earring (2003)
Even the manners are a mess in this house...สงสัยจะไม่ได้มีแต่บ้านล่ะมั้งที่สกปรก มารยาทก็... Howl's Moving Castle (2004)
Oh, believe me, no one would suspect your manners to be rehearsed.เชื่อฉันเถอะ ไม่มีใครสงสัยหรอกว่า คำชมของคุณจะเกิดจากฝึกมา Pride & Prejudice (2005)
It would be terrible manners for me not to trust you.ผมคงต้องเชื่อใจคุณด้วย V for Vendetta (2005)
While you are here I will brief you on the rules and manners of the Palace.ขณะที่คุณอยู่ที่นี่ ผมจะสรุปกฤและมารยาทในราชวังให้คุณฟังสั้นๆ Episode #1.1 (2006)
Miss manners doesn't cover that?มิส เมเนอร์ คงไม่ยากขนาดนั้น Out of the Past (2007)
"his mind might have been softened, his manners improved,""ทำให้เขาอ่อนโยนลง มารยาทของเขาก็ดีขึ้น" Becoming Jane (2007)
Al, he has no manners at all. You go. Go and bring it.เขาไม่มีมารยาท นายไปซื้อที Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mannersA genius can sometimes have rude manners.
mannersBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
mannersBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
mannersDennis doesn't have rough manners.
mannersDon't you know the saying "good manners even between friends" ?
mannersGreetings are the basis of good manners.
mannersHad he been there, he would have told you to mind your manners.
mannersHe has atrocious table manners.
mannersHe has learnt manners.
mannersHe has no manners at all.
mannersHe has rough manners.
mannersHe is awkward in his manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท(n) manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai Definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยา(n) manners, See also: behaviour, behavior, act, deportment, Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ, Example: โรงเรียนคัดเลือกผู้ที่มีกริยาเรียบร้อยเข้าประกวด, Notes: (บาลี)
กิริยามารยาท(n) manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[kiriyā] (n) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment  FR: savoir-vivre [ m ] ; politesse [ f ]
ไม่มีมารยาท[mai mī mārayāt] (v, exp) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite  FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
มารยาทที่ดี[mārayāt thī dī] (n, exp) EN: good manners  FR: bonnes manières [ fpl ]
ไม่มีมารยาท[mī mārayāt] (v, exp) EN: have good manners ; be courteous ; be polite  FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
สงวนท่าที[sa-ngūan thāthī] (v, exp) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve  FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
เสียกิริยา[sīakiriyā] (v) EN: show bad manners ; commit a faux pas
เสียมารยาท[sīa mārayāt] (v, exp) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners
ท่วงที[thūangthī] (n) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude  FR: air [ m ] ; aspect [ m ]
วางตัว[wāngtūa] (v) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean  FR: se comporter ; agir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
manners

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manners

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manieren { pl } | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) #3,912 [Add to Longdo]
風俗[ふうぞく, fuuzoku] (n) (1) manners; customs; (2) sex service; sex industry; (P) #7,324 [Add to Longdo]
習慣[しゅうかん, shuukan] (n, adj-no) custom; habit; manners; (P) #8,477 [Add to Longdo]
礼儀[れいぎ, reigi] (n) manners; courtesy; etiquette; (P) #10,245 [Add to Longdo]
マナー[mana-] (n) manners; (P) #11,324 [Add to Longdo]
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P) #12,917 [Add to Longdo]
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na, adj-no) (3) common; popular; (4) (ant #13,970 [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) #17,238 [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
グラウンドマナー[guraundomana-] (n) ground manners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  manners
      n 1: social deportment; "he has the manners of a pig"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top