ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manchmal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manchmal-, *manchmal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
manchmal; zuweilen { adv }sometimes [Add to Longdo]
Auch dem Aufmerksamsten entgeht manchmal etwas.Homer sometimes nods. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes.Manchmal. Assault on Precinct 13 (1976)
Sometimes.Manchmal. Prince of the City (1981)
- Sometimes.- Manchmal. Out of Africa (1985)
Sometimes.Manchmal. My Sassy Girl (2001)
A little.- Manchmal. Concussion (2013)
- Sometimes.Manchmal. Spectre (2015)
To this day, sometimes when I'm asleep I still hear those little milk bottles rattling and jiggling.Bis zum heutigen Tag höre ich manchmal im Schlaf das Geräusch klappender und klirrender Milchflaschen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Toffee? - Oh, yes, please.Ich sehe einen Film manchmal öfter. Witness for the Prosecution (1957)
Where do you live?Manchmal. Witness for the Prosecution (1957)
Yes. She was fond of a talk or a good play.Hat Frau French manchmal abends den Fernseher angestellt? Witness for the Prosecution (1957)
Sometimes luck needs a helping hand.Manchmal muss man dem Glück nachhelfen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I sometimes make amends for my mistakes.Manchmal mache ich Fehler gut. L'étrange Monsieur Steve (1957)
But it hurts sometimes.Nein. Aber es tut manchmal weh. Montparnasse 19 (1958)
I spotted you now and then.Manchmal gelang es mir, dich zu sehen. Montparnasse 19 (1958)
He likes roses and sometimes carnations.Manchmal stecke ich ihm Rosen oder Nelken an. Premier mai (1958)
I'm not looking for interest...Nun, manchmal habe ich mich gefragt... Premier mai (1958)
You can be so immature!Manchmal bist du wie ein Kind... Premier mai (1958)
I'd like to, but...- Manchmal möchte man, aber... Premier mai (1958)
Well, sometimes.Doch, manchmal schon. Fiend Without a Face (1958)
There are times when I...Manchmal würde ich gern... Inspector Maigret (1958)
Well, I seldom have time to be anything more than a weekend sailor, I'm afraid.Das wäre übertrieben, ich segele manchmal an den Wochenenden. Dip in the Pool (1958)
Oh, I am. Sometimes.- Manchmal bin ich da. Dip in the Pool (1958)
Now look, lady, I gotta work sometime, you know.Manchmal muss ich auch arbeiten. Disappearing Trick (1958)
For 20 years of my life I was a cowboy, oh, I'd spend six or eight months out of the year out on the range, in all kinds of weather.29 Jahre meines Lebens war ich ein Cowboy. Manchmal war ich acht Monate lang draußen auf meiner Ranch. Bei jedem Wind und Wetter. Don't Interrupt (1958)
Well, you know as well as I do our friend here used to fool around a bit now and again.Unser Freund hier hat ja manchmal schwer einen draufgemacht. Lamb to the Slaughter (1958)
You know, it isn't true that it's better to be a have than a have-not. If you've got any tender spots left by the time you finally make it, being a have can be rugged too, can't it?Die Leute behaupten immer, Geld beruhigt die Nerven, aber manchmal wird das Gewissen beunruhigt, wenn man noch ein Gewissen hat. Little White Frock (1958)
I'm sure my wife has, too. I'm sorry. I suppose I forget how famous a star she became.Ich vergesse manchmal, wie berühmt sie eigentlich gewesen ist. Little White Frock (1958)
We changed our bill every night and sometimes twice a day.Wir spielten jeden Abend und manchmal sogar zweimal. Little White Frock (1958)
Of course, these things do happen from time to time. We expect them.Natürlich erwartet man, dass solche Dinge manchmal passieren. Post Mortem (1958)
But aren't you sometimes called to our world to work your wonders?Aber wirst du nicht manchmal auf die Welt gerufen, um deine Wunder zu tun? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
They're so good, sometimes even Mr. Trevor bursts out crying.Sie sind so gut, dass manchmal sogar Mr. Trevor weint. Another Time, Another Place (1958)
Occasionally, he would come home and try and work on it... but he never had enough time.Manchmal kam er heim und arbeitete daran, aber er hatte nie genügend Zeit. Another Time, Another Place (1958)
It was, sometimes.Das war es, manchmal. Another Time, Another Place (1958)
Sometimes we actually have to defend ourselves.Manchmal müssen wir uns geradezu wehren. The Magician (1958)
Some horses no likie jump.Manchmal Pferd nicht mögen springen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Sometimes he can't help himself.Manchmal bleibt ihm nichts anderes übrig. The Barbarian and the Geisha (1958)
- It certainly can be.- Manchmal schon. Bell Book and Candle (1958)
I sit in the subway sometimes, or in buses, or at the movies and I look at the people near me, and I think:Manchmal in der U-Bahn, im Bus oder im Kino... schaue ich mir meine Sitznachbarn an und denke: Bell Book and Candle (1958)
It does, sometimes.Manchmal tut es das. Bell Book and Candle (1958)
Anyways, they're full growed and can take their licking's.Sie sind erwachsen und kriegen eben manchmal eine Abreibung. The Big Country (1958)
During the dry season the Hannasseys, and sometimes even the Terrills depend on Big Muddy for water.In der Trockenzeit sind die Hannasseys, und manchmal die Terrills, ... ..auf das Wasser der Big Muddy angewiesen. The Big Country (1958)
I love this place, but sometimes I wish I could get rid of it.Ich liebe diesen Ort, aber manchmal wäre ich ihn lieber los. The Big Country (1958)
Doctor sometimes goes in somebody else's car.Schon möglich. Der Doktor fährt manchmal bei jemandem mit. The Blob (1958)
I sometimes forget that you're still a child.Ich vergesse manchmal, dass du noch ein Kind bist. Bonjour Tristesse (1958)
Sometimes I wish mine were.Das möchte ich manchmal auch. The Bravados (1958)
Why, you say the darndest things sometimes.Manchmal sagst du die verrücktesten Dinge. The Bravados (1958)
Yeah, the thought scares me, too, sometimes.Ja, die Vorstellung macht mir auch manchmal Angst. The Buccaneer (1958)
I know you do but people need privacy, don't they?Man muss manchmal allein sein, nicht? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I know you do but people need privacy, don't they?Man muss manchmal allein sein, nicht? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Boy, sometimes you worry me.Junge, du machst mir manchmal echt Sorgen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  manchmal /mançmaːl/
   sometime; sometimes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top