ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maladroitness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maladroitness-, *maladroitness*, maladroitnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maladroitness(n) ความอุ้ยอ้าย, See also: ความงุ่มง่าม, Syn. awkwardness, clumsiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maladroitness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktlosigkeit { f }maladroitness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maladroit \Mal`a*droit"\, a. [F. See {Malice}, and {Adroit}.]
   Of a quality opposed to adroitness; clumsy; awkward;
   unskillful. -- {Mal"a*droit`ly}, adv. -- {Mal`a*droit"ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maladroitness
   n 1: unskillfulness resulting from a lack of training [syn:
      {awkwardness}, {clumsiness}, {ineptness}, {ineptitude},
      {maladroitness}, {slowness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top